„Po objevení plastiky jsme si nechali vypracovat odborná vyjádření a podle některých restaurátorů tam hrozí nebezpečí postupného zničení reliéfu vlivem slunečního záření nebo dešťových přeháněk,“ vysvětlila Hana Mauerová z blanenské radnice.

Podle Mauerové odborníci postupně nabídli dvě varianty záchrany plastiky. První počítá s vyjmutím celé plastiky a jejím vystavením v kostele. Na původní místo by pak přišla kopie plastiky, která by se nechala vyrobit pro tyto účely. Tato varianta by vlastníka kostela, Římskokatolickou církev, přišla na devadesát tisíc korun. Druhá, levnější, varianta nabízí zachování památky na původním místě ve zdi kostela s tím, že bude zakonzervovaná a opatřená ochrannou stříškou proti dešti.

„Obě varianty přitom mají svá pro i proti. Ta plastika totiž nyní zřejmě není na svém původním místě. Do jižní stěny kostela byla údajně vsazena až po stavbě kostela. Proto mají někteří památkáři obavy, že by jejím vyjmutím mohla být nenávratně poškozena zeď kostela, která má také velkou historickou hodnotu,“ popsal možná úskalí při záchraně reliéfu blanenský farář Jiří Kaňa.

Co tedy s plastikou bude dál, není zatím jasné. Zatímco restaurátoři a petrologové doporučují reliéf ze zdi vyjmout, památkáři se přiklánějí k variantě zakonzervování plastiky ve zdi kostela. „Je to jistě věc dalšího jednání. Rozhodně se nechceme v této záležitosti ukvapit a zničit tak něco cenného. Proto budeme mít v nejbližší době ještě schůzku s odborníky přímo na místě. Potom se domluvíme, jaký způsob k záchraně památky zvolit,“ řekla Mauerová.
Na tom, že je nutné plastiku chránit, se shodují všichni.

„Ta plastika je na celé Moravě něčím naprosto unikátním. Její vznik se datuje asi do dvanáctého století, svým vzhledem přitom připomíná některé podobné reliéfy umístěné v olomoucké katedrále. Také není jasné, koho znázorňuje vyobrazená postava bojovníka. Mohl by to být i patron kostela, svatý Martin. Ten totiž bývá zobrazován s mečem. Bohužel muži v plastice chybí hlava, takže není možné to určit přesně,“ dodal farář Kaňa.