PAVEL SVOBODA

Bakalářské studium ukončila na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Jozefa Jankoviče v ateliéru Socha, objekt, instalace. Zde získala Cenu za nejlepší bakalářskou práci na katedře sochařství za videoinstalaci „Když náš táta hrál". Magisterské studium ukončuje tamtéž na katedře Intermedia, multimedia u docenta Antona Černého v roce 2008.

V akademickém roce 2006 – 2007 absolvovala zahraniční výtvarnou stáž v Rumunsku. Poté pracovala jako učitelka výtvarné výchovy v Adamově. Následně byla garantkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti umění a kultury ve Středisku služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Od roku 2010 je vedoucí Galerie města Blanska.

Tvorba Olgy Hořavové je stylově rozmanitá, otevřená pro nové přístupy a možnosti. Sama říká, že základem její tvorby bylo zvládnutí keramického řemesla, ke kterému se stále vrací. Na vysoké škole měla možnost věnovat se grafice, kresbě, malbě, sklu, videu, instalaci a architektuře. Byla to exkurze do různých médií, které zásadně rozšířili výrazové možnosti její vlastní tvorby.

Témata její tvorby jsou zlomové okamžiky života – narození, smrt, nemoc, uzdravení. Hodně času věnovala městu Adamov, odkud pochází a ve kterém žila. Vznikla zde videa Adamovské pomníky. Jejich tématem jsou nejen zdejší pomníky z období komunismu, ale také konfrontace čtyř generací členů její rodiny, kteří postupně zažili „rozkvět i pád", socialistickou výstavbu i postupné chátrání Adamova. Další video Apoštolové, bylo inspirované Světelským oltářem z kostela sv. Barbory v Adamově.

Hořavová úzce spolupracuje s adamovskou farností, zejména při pořádání Noci kostelů. Paralelně s vlastní tvorbou se věnuje pedagogické činnosti. Vedla a vede množství výtvarných kurzů u nás i v zahraničí. Pořádá workshopy v Galerii města Blanska, působí jako lektorka ve Středisku služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. V létě můžete navštívit její kurz v Keramickém centru Doupě.

O své aktuální tvorbě Hořavová říká: „Je velice těžké vydobýt si čas na vlastní tvorbu, vedle zaměstnání. Přesto se snažím, protože oblast umění mě nepřestává fascinovat a vlastní tvorbou mohu prožívat něco úplně jiného, svobodného a uspokojujícího."

Samostatné výstavy a projekce: Videoinstalace, kostel sv. Barbory v Adamově, videoinstalace, Galerie Mladých, Brno, Kulturní dům Rudice, Výstavní síň Adamov, S-klub Uherské Hradiště, krypta Brněnské katedrály Petrov.

CITÁT

Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, že chcete žít potmě.

Jan Werich