Jedna z nich se před dvěma lety na úřadě našla, druhou však nikdo už léta neviděl. Podle názorů některých odborníků může kniha skrývat kompromitující informace pro rodinu Salm-Reifferscheidtů, podle jiných je spis důležitý jen pro historii města.

Odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra vyzval Moravský zemský archiv v Brně, aby podal na rájecký úřad žalobu o náhradu škody sto padesát tisíc za ztrátu knihu. Zemský archiv před pár dny žalobu na neznámého pachatele opravdu podal. Věří, že může urychlit hledání knihy.

„Podnět k žalobě jsme podali proto, že se jedná o úřední knihu, která je součástí archivního fondu Rájce a je státním majetkem. Navíc jde o typ historického pramenu, který je nejcennější pro dané období. Zachycuje totiž veškeré podstatné dění v obci,“ zdůvodnil Vladimír Růžek z archivní správy ministerstva vnitra.

Moravský zemský archiv žalobu před pár dny sice podal, důležitost dokumentu pro kauzu Salmů však popírá. „V pondělí jsme opravdu podali trestní oznámení na neznámého pachatele a čekáme, jestli to nějak pohne s hledáním knihy. Přestože neočekáváme, že by kniha přinesla nějaká zásadní zjištění v kauze Salmů, byli bychom opravdu rádi, kdyby se už konečně našla. Trestní oznámení jsme podali proto, že archiválie jsou majetek státu a musí se hledat,“ uvedla ředitelka Moravského zemského archivu v Brně Kateřina Smutná.

Bílé místo

Poslední stopy ke knize protokolů ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1929 až 1946 a knize protokolů ze schůzí obecní rady z let 1937 až 1946 vedou podle informací města na rájeckém úřadu do osmdesátých let. Tehdy tam prý byly naposledy uváděny v dokumentech. „Na přelomu devadesátých let pak v dějinách úřadu nastalo velké bílé místo, kdy není jednoznačně jasné, co tady tehdy bylo. Každopádně knihy už úřadu oficiálně předány nebyly a proto my za ně teď neneseme zodpovědnost,“ řekl starosta města Pavla Perout.

Podle odboru archivní správy ministerstva vnitra však ztracená kniha protokolů byla na úřadu k mání ještě v polovině devadesátých let. „Tato kniha byla uložena na městském úřadu s největší pravděpodobností ještě v roce 1994, kdy byla viděna v trezoru starosty. Tam ji zahlédla archivářka Státního okresního archivu v Blansku, která tehdy na úřadu vykonávala skartační řízení,“ namítl Růžek a dodal, že tvrzení starosty, že knihy úřadu předány nebyly, je v rozporu i s faktem, že jedna z postrádaných knih se náhle na městském úřadu v Rájci objevila v roce 2009. „Úřad se nechoval jako řádný hospodář a projevil nedbalost v péči o zapůjčené a svěřené archiválie značné historické a archivní hodnoty. Žaloba je proto zcela na místě,“ zdůvodnil Růžek.

Kolaborace s Němci

Případem se začala o deset let později zabývat také policie. „Na policii přišlo v roce 2005 trestní oznámení na neznámého pachatele ohledně dvou ztracených knih protokolů z období protektorátu z Městského úřadu v Rájci-Jestřebí. Údajně měly dokazovat kolaboraci Huga Salma s Němci. Vyšetřováním bylo zjištěno, že knihy existovaly, ale protože jsme nepřišli na nikoho, kdo by je měl ukrást, případ jsme po roce odložili,“ uvedl David Chládek z blanenské policie.

V roce 2009 se jedna z knih na úřadě za nejasných okolností našla a na policii přišlo další trestní oznámení ohledně údajné krádeže druhé knihy. Po neúspěšném pátrání policisté případ znovu v loňském roce odložili. Nyní po trestním oznámením Moravského zemského archivu v Brně vyšetřování policie znovu obnoví. „Vyslechneme všechny svědky, které mají s případem co dočinění a prověříme další okolnosti. Vzhledem k tomu, že kniha se měla ztratit v rozmezí šedesátých a devadesátých let, je ale problém se k ní dopátrat,“ dodal Chládek.

Jednu z knih, ve které jsou uchovány zápisy z jednání tehdejších zastupitelů, ráječtí úředníci před dvěma lety našli v dobové fotodokumentaci z šedesátých a sedmdesátých let.

Nyní se kvůli druhé knize, která skrývá zápisy tehdejší obecní rady, chystají v Rájci znovu prohledat celý úřad. „Domluvili jsme se se zemským i s okresním archivem, že znovu zkontrolujeme veškerou dokumentaci, abychom pak mohli jednoznačně vyloučit, že kniha na úřadě není. Je to od nás vstřícný krok. Pokud jsme něco nepřevzali, tak za to ani nezodpovídáme. Kdybychom knihu přece jenom nalezli, okamžitě ji archivu předáme. Ale moc pravděpodobné to není, před dvěma lety jsme úřad už prohledávali a nikde jsme dokument nenašli,“ dodal starosta Rájce.

Řádný důkaz

I když se kniha objeví, podle Moravského zemského archivu v ní pravděpodobně budou jen informace důležité pro dějiny města. „Když se předloni našla kniha zápisů ze zastupitelstva, tak také nic zásadního nepřinesla. A to jednání zastupitelů je důležitější než jednání radních. I kdyby nějaký radní tehdy cokoliv o Salmech prohlásil, nemůže to být bráno jako řádný důkaz. Kniha je významná pro dějiny Rájce, ale ne pro kauzu Salmů,“ zdůvodnila ředitelka archivu.

Téměř osm tisíc hektarů lesů a polí, zámek v Rájci-Jestřebí či zámecký park v Blansku. Na majetek, který byl rodu Salm-Reifferscheidt – Raitzů zabaven na základě Benešových dekretů uplatňují marně šlechticové restituční nároky už téměř dvacet let. Zásadní pro navrácení majetku je pro potomky Salmů znovu získání československého občanství pro zesnulého knížete Huga Salma. Podle odboru archivní správy ministerstva vnitra může právě ztracená kniha přinést k celé kauze důležité důkazy. „Není vyloučeno, že by ztracený dokument mohl být kompromitující vůči Salmům. A nelze opustit ani podezření, že knihy byly odstraněny účelově, včetně podezření na korupci s tímto zmizením spojené. Každopádně může přinést cenné informace a je důležité, aby se objevil,“ dodal Růžek.