Nákres s nápisem a letopočtem 1844 tam objevili brigádníci při úklidu skladu.
Jako první odkryli kresbu členové křtinských spolků. Ti vyklízeli prostor skladiště pod ambity. „Omítka byla absolutně zničená. Když jsme do ní při úklidu ťukli, část opadla. Nečekali jsme, že pod ní něco takového uvidíme. Nákres vypadá pěkně, je to zajímavé,“ popsal objev jeden z přítomných skautů Petr Zapletal.

O kresbu věže se začali zajímat také památkáři. Ty na místo povolali kapacitu ve svém oboru Miloše Stehlíka. „Kresba tužkou je vlastně plán nového zastřešení křtinského kostela, jeho věže v průčelí. Je zároveň bezprostřední reakcí na odstranění škod, které v roce 1844 způsobil požár. Kresba je vlastně dokladem toho, jak tehdy byli lidé pohotoví,“ uvedl Stehlík. Požár tehdy o hlavní pouti zachvátil všechny střechy chrámu. Oheň propukl v blízkém domku, kde nechala služebná rozsvícenou svíci. Pak se šířil po doškových střechách dál a dál.

Na zdi v místnosti pod ambity se pak objevil nákres věže. Podle obrázku stavitelé poškozenou věž opravili a zvedli ji do ještě větší výšky. Její vrchol zdobí dvouramenný kříž.

U kresby věže nechybí ani nápis s letopočtem. Písmo se podařilo Stehlíkovi rozluštit. „Je tam napsané Ignác Spiczka. Patrně je to jméno tesaře nebo mistra, který se na stavbě věže podílel,“ poodhalil tajemství Stehlík s tím, že jméno tohoto muže ve farní kronice nefiguruje. Na restaurování malby nemají památkáři peníze. Proto nákres jen uchrání před poškozením skleněná deska.