Monitorů dechu pro kojence obdržela boskovická nemocnice pět v celkové hodnotě čtrnáct a půl tisíce korun. „Monitor dechu je přístroj na hlídání zástavy dechu u dětí, které jsou ohrožené Syndromem náhlého úmrtí novorozenců. V případě, že u dítěte dojde k zástavě dýchání, monitor spustí alarm," vysvětlil funkci přístroje primář dětského oddělení boskovické nemocnice Michal Klimovič s tím, že v Boskovicích už tyto přístroje životy dětem zachránily.

Monitory získala boskovická nemocnice od Nadace Křižovatka. „Spolupracujeme s nemocnicemi, kojeneckými ústavy i dětskými domovy po celé naší republice. Už několik let tak spolupracujeme i s Nemocnicí Boskovice, která od nás už před dvěma lety pět monitorů dechu obdržela. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotní pomůcku, tak je možné ji používat jen po dobu záruky, která už teď vypršela. Proto od nás boskovická nemocnice nyní dostala monitory dechu nové," vysvětlila Veronika Manoušková z Nadace Křižovatka, která se zabývá pomocí dětem ohroženým Syndromem náhlého úmrtí novorozenců SIDS.