Nasvědčuje tomu i to, že město získá čtyřmilionovou dotaci z ministerstva kultury na jeho obnovu. „Připravujeme potřebné podklady tak, aby ministerstvo mohlo co nejdříve vydat oficiální rozhodnutí. Již loni se mnou pan ministr Daniel Herman kino navštívil a začali jsme to řešit. Dotaci jsme získali z takzvané rezervy. Takto jsme již opravili zeď pod kostelem nebo výtah v Muzeu regionu Boskovicka. Jsou totiž města a obce, které dotace nemohou čerpat a vrátí ji zpátky," popsala místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Podle místostarosty Boskovic Petra Malacha práce začnou třetího října, hned po Husích slavnostech. „V této první etapě začneme rekonstrukcí sítí pod hledištěm. V celém kině vyměníme lavičky na sezení. Kapacita míst na sezení se tak zvýší na zhruba tři tisíce diváků," popsal Malach. Na opravy radnice již dříve vyčlenila dva miliony korun z rozpočtu města. „Čtyři miliony korun z dotace využijeme pro plánovanou etapu na letošní rok. Podle projektu má stát až deset milionů korun," řekla Vítková.