O úmrtí Marie Salmové informovala Českou tiskovou kancelář Kateřina Janků z firmy Salm a.s., která hospodaří v navrácených lesích. Společnost se stará o restituované lesy přesahující rozlohu pěti set hektarů. Součástí rodových nároků byl také zámek v Rájci nad Svitavou, s požadavkem však zatím neuspěli.

Stížnost Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové loni zamítl Ústavní soud. Žena chtěla dosáhnout obnovy řízení a uznání československého občanství jejího otce Huga Salma, které si měl po válce zachovat. To by byl současně klíč k nároku na navrácení majetku. Soud loni zároveň zastavil řízení o stížnosti další Salmovy dcery Idy Schoellerové, která předtím zemřela. Soudních řízení však rodina vedla desítky, celkově Salmové usilovali o tisíce hektarů lesů a polí.

S rájeckým panstvím jsou Salmové spjatí už od roku 1763. V roce 1587 koupil vesnice Sloup, Šošůvku a pustou ves Bohdalevsko Bernard z Drnovic na Rájci. Od té doby se stala obec součástí rájeckého panství, které vlastnili od roku 1667 Rogendorfové, poté i Salmové. Ti jsou s vesnicí spojení až dodnes. Starohraběnka Marie Alžběta Salm-Reifferscheidt-Raitzová měla v obci léta trvalé bydliště. „Přebývala v hájence u lesa. V poslední době ji ale v Šošůvce už moc často nevídám. Zřejmě je hodně v zahraničí,“ řekl v březnu Deníku Rovnost starosta Šošůvky Stanislav Šindelka.