Věnoval se geomagnetickým výzkumům, které prováděl také v Moravském krasu na Blanensku. Byl léta jeskyňářem a předsedou České speleologické společnosti ZO 1-05 Geospeleos. „Poznal jsem se s ním, když před lety odebíral vzorky sedimentů na geomagnetický výzkum v jeskyni Pustožlebská Zazděná a já mu dělal doprovod. Takových vzorkování provedl v Moravském krasu celou řadu. Například uvedu Holštejnskou jeskyni. Zabýval se také vývojem propasti Macocha,“ zavzpomínal na kolegu pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

Dodal, že Kadlec se ve své doktorské práci zaměřil na sedimenty právě v jeskynních systémech kolem světoznámé propasti Macocha v Moravském krasu.