Zemědělci ocenění dostali za dlouholeté šetrné hospodaření a pozitivní přístup k ochraně přírody Moravského krasu. Konkrétně k ochraně podzemních jeskynních systémů, které se nacházejí pod poli, na nichž sloupská společnost hospodaří. Je to především systém Amatérské jeskyně.


Nad ním už před rokem 1989 začalo tehdy ještě JZD Sloup zatravňovat některé pozemky a její nástupce společnost Zemspol v tomto pokračovala. „Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že je pro ně ochrana přírody skutečně důležitá. Firma Zemspol významně přispívá k ochraně Moravského krasu. Po dohodě se Správou chráněné krajinné oblasti totiž zatravnila několik desítek hektarů nad jedinečnými jeskynními systémy, na těchto pozemcích se nehnojí a neaplikují biocidy,“ uvedl František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.