„Dráhy chtěly tento přejezd dokonce zrušit. Byli jsme proti, protože blízko stojí řada firem a chodí tam hodně lidí. Navíc až bude stát obchodní centrum za nemocnicí, bude určitě hodně využíván a odlehčí náporu na hlavním přejezdu u hotelu Slavia,“ uvedla místostarostka. Křížení Dřevařské ulice s železniční tratí Skalice nad Svitavou – Chornice budou moct řidiči využít také při případném dopravním kolapsu na křižovatce u Slavie.

Bezpečnost řidičů i pěších v Dřevařské ulici nově zajistí výstražná světla i závory. Přibude tam také chodník. „To byla jedna z našich podmínek,“ doplnila místostarostka.

Úpravu železničního přejezdu z větší části zaplatí Správa železniční a dopravní cesty, která na ni uvolní deset až dvanáct milionů korun. Dalšího asi dva a půl milionu bude muset ve své pokladně najít město. „Tento návrh dávají radním ke schválení zastupitelům,“ doplnil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Na místě se totiž počítá i s přeložkou elektrického vedení, telefonu, novým pouličními lampami a opravou povrchu silnice procházející kolejištěm.