První kroky ve výrobě keramiky (převážně užitné) udělal jako keramik drobné provozovny v Kunštátu. Později se stává vedoucím keramické huti OPKS Letovice v Kunštátě. V roce 1981 se osamostatňuje a buduje si svoji vlastní keramickou pec v Kunštátě na Moravě. Kunštátu a keramice zůstal věrný dodnes.

Jeho figurální keramické dílo poutá pozornost především ladností, plností tvaru a hřejivou zemitou barevností v hnědém tónu. Glazury jsou matné. Přes své dílo se mu daří promluvit k divákům i majitelům keramiky, předává jim své estetické cítění, vnitřní poselství či intimitu sdělení. Používá k tomu tematicky široké spektrum, počínaje drobnějšími žánrovými figurami a reliéfy (Dívka s pohárem, Bubeník, Kuřák dýmky, Matka s dítětem, Urvanec, Únosce, Adam a Eva, Ženich a nevěsta…) až po neomezeně velké prostorové instalace (keramické kašny, originální obložení krbů, domovní znamení, interiéry restaurací…).

Keramika Zdeňka Lindovského je pálená při třinácti stech dvaceti stupních a je odolná jakýmkoliv povětrnostním vlivům. Exteriérové náměty v sobě kloubí dekorativnost, originalitu i poctivost řemesla. Svou přítomností ozvláštňují budovy, náměstí či zahrady (keramická stěna UJEP Brno, plastika „Hudebníci", Hodonín, plastiky „Mezníky pivovarnictví" Černá Hora, reliéf „Využití mléka" Jeseník, figurální kašna „Čtyři roční období" Poděbrady, sedmidílný reliéf „Rodina" Přerov…

Cit pro řemeslo

Zdeněk Lindovský za svého působení v Kunštátě na Moravě vychoval celou řadu keramiků, ze kterých jsou dnes vynikající mistři hrnčířského umění v soukromých ateliérech. Předal jim cit pro řemeslo a umění, fortel dobře vykonané práce a námět pro cíl a smysl života. Jemu samému se keramika a hrnčířské řemeslo staly krásným osudem.

Výstavy: ZK Metra Blansko, Moravská galerie Brno, Boskovice, Prooemium Český Krumlov, Zámek Lysice, Galerie PEX Letovice, Galerie 12 Náměšť nad Oslavou, Zámek Kunštát na Moravě.

PAVEL SVOBODA (autor je galerista)