Dodal, že před několika lety do stejných podzemních prostor někdo načerpal splašky přímo ze žumpy. Pachatele se tehdy nepodařilo vypátrat. „Ano, vím o tom. I o nedávné události. Místní obyvatele budeme informovat ve zpravodaji. Pokud se však nepodaří chytit někoho přímo při činu, jak podzemní prostory znečišťuje, je to složité,“ reagoval na dotaz Deníku Rovnost ostrovský starosta Ondřej Hudec.

Před časem řešili strážci přírody případ, kdy cizinec v lokalitě Skalní mlýn vylil odpad z toalety svého obytného vozu do řeky Punkvy. Přímo v národní přírodní rezervaci. Níž po proudu pak před třemi lety dostala pokutu akciová společnost ČKD Blansko Holding. Porušila zákon při měření míry znečištění vypouštěných odpadních vod do řeky Punkvy. Na tamní čistírně nedodržela také provozní řád. „Pokuta byla ve výši pětadvacet tisíc korun,“ sdělila tehdy mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

Čtyřicetileté provizorium skončilo. V Ostrově u Macochy otevřeli dětskou léčebnu
Čtyřicetileté provizorium skončilo. V Ostrově u Macochy otevřeli dětskou léčebnu

Velkým tématem ohledně znečišťování podzemních prostor a vod jsou pesticidy, které se pod povrch dostávaly při hnojení polí zemědělci. Poté, co se změnily hranice CHKO Moravský kras, museli v regionu zatravnit na tomto území desítky hektarů dříve orné půdy. Zmíněné plochy se totiž ocitly v pásmu s přísnější ochranou. Jedná se například o pozemky na Ostrovské plošině nebo u obce Šošůvka. „Pesticidy se dostávaly do podzemí a tyto jedinečné podzemní prostory ničily. Omezením hospodaření se zvýší i ochrana zdrojů pitné vody v krasu. Zatravňování ploch nad jeskyněmi bude mít příznivý vliv i na pestřejší druhovou skladbu hmyzu, živočichů a rostlin v těchto lokalitách,“ informovali ochránci přírody s tím, že zemědělci dostávají od státu za plochy, kde nemohou hospodařit, kompenzaci.