Ochránci přírody si od toho slibují lepší ochranu jeskynních systémů, které se pod pozemky nachází. Jedná se například o plochy na Ostrovské plošině nebo u obce Šošůvka. „Celkem se má takto v první zóně ochrany do jara zatravnit více než sto hektarů orné půdy. Pesticidy se dostávaly do podzemí a tyto jedinečné prostory ničily. Omezením hospodaření se zvýší i ochrana zdrojů pitné vody v krasu,“ uvedl vedoucí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Změny v krasu
Rozloha CHKO Moravský kras se od letošního dubna zvýšila asi o 6 km².
Má nové hranice a zóny ochrany.
Na řadě míst se zpřísnila pravidla.
Zemědělci musí některá pole do jara zatravnit. Jde asi o 100 hektarů pozemků.
Dostanou za to kompenzaci.

Zatravňování ploch nad jeskyněmi bude mít podle něj příznivý vliv i na pestřejší druhovou skladbu hmyzu, živočichů a rostlin v těchto lokalitách.

Zemědělci dostanou od státu kompenzaci. „Prvních pět let budou za hektar pozemků, kde nemohou intenzivně hospodařit, dostávat asi čtrnáct tisíc korun ročně. Pak příspěvek klesne zhruba na tři tisíce za hektar. Mohou ale žádat o další dotace,“ uvedl Štefka.

Bezmála osmdesát hektarů má zatravnit firma Zemspol ze Sloupu. Předseda představenstva Josef Stloukal uvedl, že to pro ni znamená velké omezení a nevratné změny v produkci na Ostrovské plošině. „Jedná se o jedny z našich nejúrodnějších pozemků. Je to nařízení vlády a příroda dostala přednost,“ řekl.

Svatomartinské slavnosti v Blansku lákaly diváky svým historickým programem.
Týden ve fotografii: drzý šašek nebo les zákazových značek v Brně

Prokurista a agronom společnosti Agris Jedovnice František Julínek volil ostřejší slova. Zhruba čtyřicet hektarů orné půdy se podnik zatím zatravnit nechystá a zvažuje právní kroky. Zřejmě se obrátí na správní soud. „Zase dostali přednost broučci a kytičky. Jako jediní jsme se proti nařízení ministerstva životního prostředí odvolali,“ uvedl.

Nové hranice a ochranné zóny přináší uvolnění pravidel v některých obcích. Zejména co se týká nové zástavby. „Zatímco v jedné části obce dosud musela správa chráněné krajinné oblasti povolit třeba barvu fasády nebo střechy, v druhé části mimo zónu ochrany toto lidé řešit nemuseli. Nyní se podmínky srovnají,“ uvedl nedávno starosta Žďáru Patrik Mikulášek.

V boskovické sokolovně bude nafukovací planetárium.
V boskovické sokolovně vyroste nafukovací planetárium. Zavede do vesmíru