Donedávna tam ještě společnost Setra nárazově těžila písek. To už je minulostí. Těžba skončila. „Báňský úřad vydal rozhodnutí na likvidaci lomu. Je pravomocné. Nyní se jedná o jeho převodu na obec. Připravuje se vzájemná dohoda s báňským úřadem, obcí, Agenturou ochrany přírody a Mendelovou univerzitou v Brně o využití této unikátní lokality,“ uvedl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Podle něj bude lom nejpozději příští rok vyhlášený přírodní památkou a část bude volně přístupná. „Je ale potřeba vyřešit zabezpečení, pravidla vstupu a vymezit plochy pro veřejnost. Koupání nám v této lokalitě nevadí. Na jaře je cenná pro rozmnožování obojživelníků a také geologickou pestrostí. Například unikátními vrstvami písků. To by mělo být zachováno a ne lom po ukončení těžby celý sanovat,“ dodal Štefka. V lomu by časem měly přibýt také informační panely.

To zatopený vápencový lom v Mikulově na Břeclavsku přírodní památka už je. Lidé se tam přesto koupat smí. Místo připomíná některé destinace na Jadranu. „V opravdu parných letních dnech se tam sejde až pět set návštěvníků. Jsou to převážně turisté. Místní už kvůli takovému náporu lom ani nenavštěvují. Chvíli pak trvá, než se lokalita z letní sezony vzpamatuje,“ uvedl již dříve vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Pod správu dnes lom spadá.