Tehdy hasiči měli k dispozici malou ruční stříkačku, třicet metrů hadic, proudnici a přilby. Spolek sídlí ve zbrojnici, která stojí nad požární nádrží s odhadovaným objemem vody skoro padesát metrů krychlových. „Hasiči na Bačově mají přenosnou motorovou stříkačku PS12 a PS8, dvacet hadic B75, deset hadic C52, zásahové uniformy, přilby, savice a jiné. Jednotka dále disponuje obvyklou pracovní a zásahovou výzbrojí. Technika je dostatečná pro pokrytí obytných částí Bačova. Jednotka zatím nemá k dispozici výjezdové vozidlo,“ uvedla za hasiče z Bačova Barbora Palánová.

Hasiči z Bačova by se letos měli dočkat nového automobilu. Dobrovolníci zatím k výjezdům používají vlastní auta. „Sbor má v plánu koupit osobní automobil, který by využíval společně s vozíkem – ten již má – k přepravě výzbroje a techniky. Peníze ke koupi poskytne město Boskovice,“ uvedla za bačovské hasiče Barbora Palánová.

Členové SDH Ruprechtov.
Hasiči z Ruprechtova patří k nejstarším sborům. Pořádají soutěž pro dřevorubce

Členové spolku se podílejí také na životě v obci a práci pro ni. Každoročně pořádají brigády na údržbu veřejných prostranství nebo sběr železného šrotu. Na starosti mají také sečení trávníků v obcia pořádají sportovní a společenské akce. Stejně jako soutěž v požárním útoku. Sbor spolupracuje se ženami a dětmi, s osadním výborem a spolkem Bačověnky.

„Hasiči plní v obci nejen svoji bezpečnostní a preventivní funkci, ale i funkci společenskou. Je to důležitý spolek v rámci kulturního, sportovního a celkového dění v obci. Jsme rádi, že tu máme dobrou partu hasičů a jejich příznivců,“ doplnila Barbora Palánová.

Bačovské hasiče v polovině dubna prověřilo cvičení, kterého se zúčastnilo dohromady sedm sborů. Akce se konala v Bačově. „Pod vedením velitele zásahu bačovských hasičů Ondřeje Dostála se vedla dálková doprava vody. Vzdálenost od požární zbrojnice k místu požáru činila tři čtvrtě kilometru s převýšením skoro šedesát metrů. Cvičení bylo vyhodnoceno jako velmi úspěšné,“ sdělila Barbora Palánová.