Balastní vody v kanalizaci, víka kanálů vystřelující s gejzírem vody do výšky či nečistoty ve vratíkovské nádrži se zásobami pitné vody. Tomu všemu zabrání po více jak dvaceti letech opravy kanalizační sítě u Boskovic za sto třicet milionů korun. Dělníci na nápravě chyb z konce socialistické éry pracují již v těchto dnech. Kanalizační systém bude hotový v polovině roku 2013.

Kanalizační systém měl řešit odvádění odpadních vod z obcí Benešov, Okrouhlá, Valchov, Velenov a boskovických částí Vratíkov a Hrádkov, paradoxně pro zabezpečení kvality povrchové vody v nádrži. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století jej však chybně postavili. „Stavaři provedli tehdy svou práci špatně. Například průměr potrubí, který měl být kulatý, je nyní ve tvaru elipsy. Potrubí navíc zasypal nekvalitní beton, který se rozpadal jako prach. Do poškozených přivaděčů se pak dostávaly balastní vody a čistírna odpadních vod to pak nebyla schopná zpracovat,“ popsal starosta Okrouhlé Bronislav Šamšula s tím, že poškozené byly zejména vpústě. Problémové bylo i hlavní potrubí vedoucí mimo Okrouhlou do údolí až k Vratíkovu, kde leží přehrada se zásobami pitné vody. „Když tál sníh nebo hodně napršelo, poklopy od kanálů v údolí vystřelovaly do pětimetrové výšky a splašky pak stékaly dolů do přehrady,“ upozornil Šamšula.

To, že nevyhovující kanalizační síť měla negativní vliv na přírodu i na kvalitu vodu v nádrži, potvrdila mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová. „Po deštích byla kvalita horší, splašky z kanalizace tekly přímo do potoka a pak do nádrže. Nádrž je velká, má určitou retenční schopnost, s jednorázovými přítoky odpadních vod se vypořádá. Kdyby bylo potřeba brát odtud pitnou vodu, neměl by být problém ji upravit. Ale toto by se vůbec nemělo dít, je to v rozporu se zákonem,“ míní Slámová. Podle ní za ta léta už v nádrži skončily tuny takových látek, jako je dusík či fosfor.

Kromě obyvatel vesnic blízko přehrady si po opravách odechnou také pracovníci z Vodárenské akciové společnosti. Ti o kanalizaci pečují. „Po opravách se nám hodně uleví. Při každém dešti jsme u přehrady zaznamenali kolaps. Kanalizace netěsnila, dostávaly se do ní písky a museli jsme ji tak často čistit. Nečistoty nám ničily také čerpadla,“ uvedl za boskovickou VAS Pavel Mikulášek s tím, že v kanálech protínajících obce u Boskovic bylo stovky závad.

Potíže přetrvávaly u Boskovic přes dlouhých dvacet let. „Původní kanalizační přivaděče, čistírny odpadních vod a kanály postavil stát koncem osmdesátých let. Stavba však byla nekvalitní. Pak ji získal do majetku Svazek vodovodů a kanalizací s tím, že dostane na její opravu dotace z ministerstva zemědělství. To se však nestalo,“ nastínil předseda Svazku vodovodů a kanalizací Jiří Crha. Podle něj se nyní Svazku podařilo získat evropské peníze, proto jeho pracovníci mohli zahájit opravy. „Necháme spravit patnáct kilometrů kanalizací i čistírnu odpadních vod. Stavba si vyžádá sto třicet milionů korun,“ dodal Crha.