Jeho areál se bude elektronicky dražit v polovině července. „Vyvolávací cena je sto třicet osm milionů korun. Areál má plochu pozemků asi jednadvacet hektarů. Ty jsou převážně na území Blanska a v jeho místních částech. Malá část pak v sousedních Olomučanech,“ uvedla Jarmila Matysová z dražební společnosti Prokonzulta.

Většinu nemovitostí má v komplexu dlouhodobě pronajatou společnost ČKD Blansko Holding. Ta podle obchodního rejstříku zaměstnává až pět set lidí. Obě firmy mají společného akcionáře, ruský průmyslový podnik Tjažmaš.

Vyjádření holdingu se v pátek redakci nepodařilo získat. V minulosti však zástupci společnosti uvedli, že ČKD Blansko strojírny nemají žádné zaměstnance. Ti spadají pod holding. Pracovníky i obchodní partnery tehdy vedení firmy ujišťovalo, že konkurz se výrobní činnosti a fungování holdingu nedotkne. „Informaci o dražbě jsem zachytil. Co se týká majetku města, tak by se nás to nemělo týkat. Otázka je, jaký dopad to může mít na holding, který je se strojírnami provázaný a v Blansku zaměstnává větší množství lidí. Nemám k tomu zatím podrobné informace,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha.

V areálu u říčky Punkvy se nachází i řada budov, které nejsou využívány ani pronajaty. Některé jsou určené k demolici. Pokud se areál nevydraží minimálně za vyvolávací cenu, navrhne dražební společnost insolvenčnímu správci snížení ceny a dražba se bude opakovat. „V případě, že areál někdo vydraží, musí samozřejmě podle zákona vyřešit platné nájemní smlouvy a věcná břemena. V takovém rozsahu je to většinou záležitost na několik let,“ upřesnila Matysová.

Podnik s bohatou historií se už do konkurzu dostal před více než dvaceti lety, kdy v jeho čele stál Josef Bednář. Později kvůli tomu přišly o práci stovky lidí. Osobou tehdejšího generálního ředitele se soudy zabývaly čtrnáct let. Nakonec dostal pětiletý trest za zneužití informací v obchodním styku. O svém příběhu dokonce napsal knihu. Na svobodu se vrátil po třech letech.

Podle něj bylo vyhlášení konkurzu na ČKD Blansko v roce 1997 účelové a na objednávku. „Kvůli podjatosti došlo během řízení k vyloučení soudkyně, která konkurz prohlásila. Na správě majetku se pak vystřídali dva správci konkurzní podstaty,“ řekl před časem Deníku Bednář.

Historie strojírenského podniku sahá až do roku 1698, kdy na blanenském panství založil jeho tehdejší majitel hrabě Gellhorn první hamr na zpracování železné rudy. Pět let po druhé světové válce vzniká samostatný národní podnik ČKD Blansko. Po celém světě ho proslavila zejména výroba turbín do vodních elektráren.

Jeho věhlas však v devadesátých letech minulého století postupně povadl. Podnik stagnoval, vyklidil své pozice na trzích a začal propouštět zaměstnance. V roce 1991 byla založena akciová společnost ČKD Blansko, a. s. Jednotlivé provozy strojírenského gigantu byly postupně privatizovány a strojírenská výroba se rozdrobila mezi několik dalších společností.

V roce 2001, byla založena společnost ČKD Blansko Strojírny, a. s., která byla novodobým pokračovatelem dlouholeté tradice blanenských strojíren a železáren v údolí řeky Punkvy. O šest let později vzniká společnost ČKD Blansko Holding, a.s., která sdružuje divize Hydro, Karusely, Wind a výrobní divizi Strojírny. V březnu 2010 pak společnost ČKD Holding koupil od skupiny J&T jeden z předních ruských průmyslových podniků Tjažmaš.

Areál ve dražbě
-elektronická dražba areálu ČKD Blansko strojírny: 17. července
-vyvolávací cena: 138 milionů
-nemovitosti: 21 hektarů pozemků s budovami
-důvod dražby: podnik se před šesti lety ocitl v konkurzu a má stamilionové dluhy
-akcionář: ruský průmyslový podnik Tjažmaš