V části parku dosud rostou vysoké smrky a keře. „Vzhledem k tomu, že park leží na ostrůvku, je v něm hodně vlhko. Staré stromy už jsou ztrouchnivělé a při bouřkách hrozí, že spadnou," popsal starosta Svitávky Martin Cetkovský. Kvůli hustému porostu tak park v blízkosti bývalé fabriky využívají jenom rybáři, kteří nechtějí být rušeni.

Před třemi lety vedení městyse nechalo vykácet a obnovit část parku, ve které je nyní sportovní areál a dětské hřiště. „V příštím roce chceme skácet staré stromy na více než dvouhektarové ploše a vysázet tam sedm set padesát nových stromků a parkových keřů," uvedl starosta s tím, že dalším krokem bude výstavba chodníků a pořízení lamp veřejného osvětlení.

Úpravy, které mají tamním lidem umožnit strávit příjemně čas i v této části zámeckého parku, mají stát zhruba dva a čtvrt milionu korun. „Na obnovu parku jsme dostali dotaci z fondu životního prostředí. Z rozpočtu městyse tak doplatíme sedm set tisíc korun," řekl Cetkovský s tím, že první stromy skácí už v zimě.

Park založila počátkem dvacátého století rodina továrníků Löw-Beerů. Jeho součástí býval i včelín, kuželna a koupaliště s bazénem, které napouštěli vodou z továrny a v zimě na něm lidé bruslili.

VERONIKA MACHOVÁ