Původně letní sídlo ze sedmnáctého století, později hospodářská budova lesního úřadu kunštátského panství. Od poloviny dvacátého století prostory jednotného zemědělského družstva, poté majetek holandské rodiny, která ze střešní krytiny vyráběla květináče a prodávala je do Holandska. Taková je historie zámečku Lamberk, stojícího asi kilometr od Olešnice. V současné době jej opravují soukromí vlastníci. Představy Národního památkového ústavu však nesplňují.

Podle pracovníků Národního památkového ústavu se totiž jedná cenný objekt. „Dvůr objektu má tvar téměř ideálního šestiúhelníku, který tvoří hospodářské budovy a z jihovýchodní strany pak zámek. Vše pochází z období baroka. Protože se jedná o kulutrní památku, hlídáme a vyjadřujeme se k jejím opravám,“ uvedla za památkový úřad Helena Müllerová.

Díky obratnosti původních holandských majitelů ale do objektu zatéká. A zejména hospodářské budovy zámečku jsou v havarijním stavu. „Majitel si zakoupil střešní krytinu, kterou z hlediska památkové péče nedoporučujeme. Zvolil novodobou betonovou krytinu a zde by měla být pálená střešní taška. Doporučili jsme jim také obnovit krovy obou hospodářských budov,“ dodala.

S postupem památkového ústavu však nesouhlasí majitelé objektu, kteří si před několika lety Lamberk zakoupili kvůli jeho výhodné poloze. Přítelkyně majitele si nechala dokonce změnit příjmení na Lambergová. „Líbilo se nám prostředí i dopravní dostupnost Brna. Statek je ale vydrancovaný a zničený. Rozhodli jsme se jej proto opravit. Materiál na stavbu střechy máme ale několik měsíců složený na dvoře. Pokud jej prodáme a koupíme nový, vyjde nás to jednou tak draze,“ uvedl majitel stavení Jiří Urban.

Objekt zatím opravují pro vlastní potřeby. „Sice zde nebydlíme, ale trávíme tu asi tolik času jako v Brně. Naše hlavní snaha je zámek nějakým způsobem dát dohromady. Zatím zde neplánujeme žádné návštěvy veřejnosti, není tu totiž co vidět. Všechno je zničené a vydrancované. Možná by zde v budoucnu mohl být statek, kde bychom chovali domácí zvířata nebo nějaké muzeum. To ale zatím není jisté,“ připustil Urban.

Přestože je Lamberk v blízkosti Olešnice, zastupitelé města s ním nemají nic společného. „Zámeček nikdy nepatřil do majetku obce. Nejdřív jej vlastnil stát, pak soukromí vlastníci, ale nic z toho nedopadlo dobře. Je to jen věcí současného majitele, jak s objektem naloží,“ řekl starosta Olešnice Zdeněk Peša.