V současnosti ji navštěvuje více než patnáct set dětí, celková kapacita je zhruba devatenáct set žáků. Takzvaně pod jednu hlavičku ji před osmnácti lety poslalo sloučení tří škol: v ulicích Sušilova, Slovákova a náměstí 9. května. Jak bude ve druhém největším městě na Blanensku fungovat dál?

Boskovičtí si nechali zpracovat analýzu, která nabídla několik variant včetně možnosti opětovného rozdělení školy. Toto téma v současnosti v Boskovicích silně rezonuje.

Boskovická nemocnice.
Boskovičtí jednali s krajem o možnosti převodu nemocnice. Pošlou posudky a odhad

Zastupitelský seminář s účastí učitelů a pak setkání s veřejností kolem budoucnosti školy rozpoutaly debatu na všechny strany. Na internetu se už také objevila petice, ve které se část místních vyhrazuje proti variantě rozdělení školy a rozmístění prvního a druhého stupně do samostatných budov.

„Je to kontroverzní, neověřené řešení v praxi. Příliš velká změna pro děti, učitele a rodiče,“ stojí v uvedené petici, kterou zatím podepsalo asi sedmdesát lidí.

Případné rozdělení na tři školy, jako v minulosti, nevadí ale například Ivaně Jokešové z Boskovic. Ovšem rozdělení prvního a druhého stupně na jinou školu už odmítá. „Za mě je nesmysl mít jedno dítě na jedné a druhé na další škole a už vůbec, když si jedno dítě zvyklo a mělo by jít jinam,“ okomentovala podepsání petice žena.

Vedení Boskovic zdůrazňuje, že žádná z variant není v tuto chvíli vybraná. Analýzu současného stavu s nastíněnými možnostmi budoucího provozu a veřejnou debatu na všech úrovních vnímá jako krok vpřed.

„Nic není rozhodnuté. Pamatujeme, jak školy fungovaly odděleně, a jak je to nyní. Případné změny nechceme uspěchat. Stěžejní je pro nás kvalita výuky a spokojený personál. Z debaty i po ní vyplouvají na povrch informace, jak školu provozovat efektivněji. Negativní i pozitivní zpětné vazby. To je pro nás nesmírně důležité,“ sdělila boskovická starostka Jana Syrovátková.

Zároveň poukázala na to, že kapacity tří školních budov nejsou rovnoměrně využité. Dalším klíčovým faktorem k řešení je pak ekonimika. Na Základní školu Boskovice totiž podle dat z vypracované analýzy dojíždí několik set dětí z okolních obcí. Jedná se zhruba o třetinu z celkového počtu.

Podle zástupců města od nich nedostávají žádné příspěvky a musejí spoléhat na standardní státní podporu. Jenom do rekonstrukce školních budov přitom město investuje miliony korun. „Okolní obce se o příspěvky pokusíme požádat,“ řekl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Kdo školu povede dál?

Zdůraznil, že město musí postupovat s rozvahou a mít případné změny promyšlené. „Problematika základní školy je velice živá záležitost. Pokud se rozhodneme pro změnu, musíme ji mít podloženou. K rozdělení prvního a druhé stupně bych řekl, že je to vytváření strachu mezi lidmi. V tuto chvíli nevnímám, že bych pro to zvedl ruku, když mi to nikdo nevysvětlil. Pořád se bavíme o analýze, návrzích, diskuzi,“ dodal Holík.

Příští rok musí Boskovičtí navíc ve výběrovém řízení zvolit nového ředitele školy. Tomu dosavadnímu, Vladimíru Ochmanskému, původní mandát končí v červenci. I proto bylo podle starostky Jany Syrovátkové na místě otevřít budoucnost školy ještě před volbou nového ředitele.

Analýza pro zachování, rozdělení Základní školy Boskovice

  • 1. Ponechání 1 stávající školy
  • 2. Rozdělení na 3 samostatné školy
  • 3. Rozdělení na 2 samostatné školy (oddělení ZŠ Slovákova a rozdělení stupňů ZŠ nám. 9. května)
    a. 1. stupeň na nám. 9. května, 2. stupeň na pracovišti Sušilova
    b. 1. stupeň na Sušilova, 2. stupeň na pracovišti nám. 9. května
  • Uvažovat lze také o vyčlenění školní jídelny ze školy jako samostatného školského zařízení

Zdroj: Analýza vstupů pro zachování, případně rozdělení Základní školy Boskovice, Lukáš Kohoutek