Podařilo se mu získat dotace, díky nimž budou děti z Letovic i blízkého okolí pravidelně navštěvovat logopedky. Osvětu ve výchově ke správnému mluvení ale dostanou i rodiče.

„V současné době stále přibývá dětí, které špatně mluví a mají vadu řeči. A v téměř každé třídě je nějaký žák, který špatně čte. Rádi bychom to změnili. V tomto případě musíme začít jednat od nejútlejšího věku,“ vysvětlil ředitel. Loni proto požádal o dotace z Evropského sociálního fondu, které jsou určené na vzdělání pro konkurenceschopnost.

„Celý projekt bude trvat tři roky. Po tuto dobu chceme zajistit logopedickou péči pro žáky ze základních i mateřských škol z Letovic a blízkého okolí. Nezapomeneme ani na malotřídky. Síla tohoto projektu je v tom, že pokryje větší množství škol,“ popsal Randula výjimečnost chystaného projektu.
Děti z mateřských i základních škol by se tak mohly naučit, jak správně využívat mluvidla a osvojit si bezchybnou výslovnost.

Kromě logopeda bude o děti ve školách v průběhu školního roku pečovat i psycholog. „Vše je zatím v počátcích. Rádi bychom ale získali i psychologa, který pracuje s dětmi, a zároveň by byl k dispozici i rodičům i pedagogům,“ upřesnil náplň chystaného projektu ředitel.