„Jsou zde podněty pro všechny smysly. Začali jsme s vysazením rostlin, které jsou hmatově, čichově nebo chuťově zajímavé. Teď jsme přidali potůček, který zurčí a padá přes vodopády. Vytváří nejen příjemnou atmosféru, ale pomáhá také v orientaci. Další novinkou jsou keramické koule naplněné pískem či kamínky, které při otáčení vydávají různé zvuky,“ uvedla předsedkyně obecně prospěšné společnosti Pro Futuro Kunštát Zdenka Popelková. Součástí pondělního Dne bez bariér v Rudce bylo nejen otevření zvukové části Zahrady smyslů, ale i hudební hrátky s nástroji z celého světa.