Jde to však i bez povolení. „Dřevinu, která roste mimo les, může bez povolení pokácet osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku. Ale jen v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce sto třicet centimetrů nad zemí je menší než osmdesát centimetrů," uvedl Jaroslav Konečný z blanenského odboru životního prostředí.

Bez povolení je možné vykácet i keřové porosty v souvislé ploše do čtyřiceti metrů čtverečních. „Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům," upřesnil Konečný.

V minulém období vegetačního klidu vydali Blanenští osmadvacet rozhodnutí k pokácení pětačtyřiceti stromů na území města a v jeho městských částech. Za poražené dřeviny nařídili výsadbu osmapadesáti stromů a také keřů. Ty zabraly plochu osm metrů čtverečních. „Jednu žádost o pokácení stromu jsme zamítli. Jednalo se o břízu, která byla v dobrém stavu," dodal Konečný. Nejvíce stromů šlo k zemi při opravě fotbalového stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Tam dělníci pokáceli osm bříz.