Odpadkové koše poblíž městského úřadu na náměstí 9. května v Boskovicích slouží studentům nedaleké Střední školy André Citroëna jako popelníky. Všiml si toho například zastupitel Jiří Pevný. „Zaznamenal jsem hlasy obyvatel, kterým to při návštěvě úřadu vadí. Ty koše jsou doslova plné vajglů. Někdy má člověk i obavy kolem studentů projít, aby nechytl plivanec na kalhoty," popsal Pevný.

Myslí si, že město by mělo tyto koše nechat odstranit. Anebo je přemístit blíž ke škole. „A to na pozemek ve vlastnictví kraje, který je zřizovatelem školy. Možná by si pak studenti po sobě i uklidili," popsal Pevný.

Ředitel školy Karel Ošlejšek nepovažuje odstranění košů na náměstí 9. května za dobré řešení. Prostranství podle něj znečišťují i žáci jiných škol, které se nacházejí poblíž. „S čistotou by to tam mohlo pak být ještě horší. Pokud by se ale koše přemístily blíže k naší škole na krajské pozemky, mohu tvrdě zasáhnout," vysvětlil Ošlejšek.

Ve škole podle něj přijali velmi přísná opatření, aby studenti ve škole nekouřili. „Pokud někoho jednou přistihneme, jak kouří v areálu školy anebo na jiných pozemcích v její správě, dostane podmíněné vyloučení. Pokud se to stane podruhé, následuje vyloučení. Mimo areál školy je ale každý ředitel bezmocný," nastínil Ošlejšek.

Studenti také v době výuky nesmějí opouštět areál školy, a to dokonce ani ti dospělí. „Řešili jsme již tři stížnosti na tento zákaz. Je to i na hraně zákona, zda vůbec můžeme i zletilé studenty takto uzavřít ve škole. Před osmou hodinou ráno jsme rozšířili dozor jednoho z kolegů, který dbá na to, aby všichni žáci byli včas v budově školy," vyjmenoval ředitel Střední školy André Citroëna další opatření, která mají zamezit také kouření žáků.

V Masarykově střední škole Letovice je kouření žáků v areálu školy ošetřeno zákazem ve školním řádu. „Občas se stane, že studenta při kouření přistihneme. Pak následuje výchovné opatření. Posuzujeme to ale případ od případu. Pokud se to stane poprvé a jde třeba o studenta prvního ročníku, řešíme to zpravidla napomenutím. Jiný žák ale může dostat i důtku třídního učitele nebo ředitelky školy. Závisí to na tom, zda tomuto přestupku předcházelo i jiné porušení řádu školy. Ještě jsme nikoho kvůli kouření nevyloučili, klademe důraz na prevenci," přiblížila ředitelka školy Helena Marešová.

Že se v areálu školy nesmí kouřit, musejí každoročně připomínat studentům Střední školy technické a gastronomické v Blansku. „Snažím se jim to připomínat alespoň dvakrát ročně. Kouřit se nesmí také na parkovišti a v přilehlých ulicích. Kouření na těchto prostranstvích je závažným porušením školního řádu. Student může být i vyloučen, snažíme se to ale řešit především domluvou," uvedl ředitel školy Pavel Dvořáček.

Mnohem benevolentnější postoj ke kouření má vedení blanenské Střední školy gastronomické. Za školní budovou mohou plnoletí žáci kouřit. „To, že se nesmí kouřit přímo před školou, všichni respektují a nemáme s tím problémy. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale v dnešní době musí školy i studenti čelit mnohem závažnějším problémům. Jedním z nich je kyberšikana. I my jsme se s ní setkali. Někdo si vytvořil na Facebooku falešný profil a slovně napadal naše žáky. Holkám například psal, že jsou ošklivé a tlusté. Naštěstí nám o tom řekly, snažíme se o všem mluvit otevřeně. Když dotyčnému odepsaly, že záležitost předáme policii, tak se odmlčel," přiblížila ředitelka školy Marta Truhlářová.