Deváťáci plnili úkoly, které se nějak dotkly každého vyučovacího předmětu. Například chemie, češtiny i zeměpisu. „Měli mimo jiné vymyslet kramářskou píseň, která kombinuje zpěv s vyprávěním. Nebo scénář a sehrát jakoukoliv scénku z Husova života. Dále namalovat jeho portrét či vyrobit slovník, ve kterém jsou výrazy ze staročeštiny. Dělali také například alchymistické pokusy nebo měli popsat jihočeský kraj, tedy Husovo rodiště, v angličtině či němčině. Nechyběla ani ochutnávka středověkých pokrmů," vyjmenovala Opatřilová.

V pátek, poslední den akce, pak předváděli svůj celotýdenní projekt před svými spolužáky z nižších tříd druhého stupně, kteří je pak obodovali. „Body ale dostali i od učitelů, kteří také mohou jejich dovednosti zohlednit při závěrečném známkování v polovině června," přiblížila Opatřilová.

Cílem akce bylo především to, aby se žáci, z nich budou po letních prázdninách již středoškoláci, se základní školou rozloučili a něco se při tom ještě naučili. Podle ředitele školy Zdeňka Burýška byly úkoly i menší zkouškou života. „Osvojili si práci v týmu. Na úkoly měli celý týden, ale bylo na nich, kolik času jim denně věnují. Do školy mohli ve vyučovací době přijít v jakoukoliv hodinu. Tím se učili i odpovědnosti. Jsme na ně hrdí," sdělil Burýšek.