Z nových regionálních učebnic, na kterých se podíleli učitelé i žáci ze čtrnácti základních škol na Boskovicku, se už od září začnou učit děti vlastivědu a prvouku.

Na projektu zpracování a vydání regionálních učebnic se podílí tři sousední místní akční skupiny. „Do akce se zapojila MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a MAS Boskovicko PLUS. Ty se společně s obcemi podílejí na financování projektu. Celkem je to dvaadvacet škol, z toho čtrnáct z okresu Blansko," uvedla manažerka MAS Boskovicko PLUS Olga Ondráčková.

Z regionálních učebnic se žáci základních škol dozví podrobnosti o nejbližším okolí obce, ve které jejich škola stojí. „Je důležité, aby děti kromě obecných informací také dobře znaly okolí obce, ve které vyrůstají. Proto jsme se rozhodli pro sepsání dvou typů učebnic vlastivědy a dvaadvaceti typů učebnic prvouky," řekl místopředseda MAS Boskovicko Plus Zdeněk Peša.

Z učebnic s názvem Čítanka prvouky se budou učit žáci třetích ročníků základní školy. „První část učebnic je obecnější, druhou část ale sepisovali učitelé jednotlivých škol a pomáhali jim i jejich žáci. Učebnice jsou vždy zaměřené na jednu oblast," popsal Peša. Učebnice Čítanka vlastivědy má typy dva, jeden zaměřený na Poličsko, druhý na Boskovicko, a využijí ji žáci druhého stupně základní školy. „V těchto učebnicích už žáci najdou podrobně popsané všechny regiony a obce Boskovicka a Poličska," řekl Peša.

Děti se do sestavování učebnic zapojily například fotografováním. „K podrobnějším informacím mají vždy lepší přístup místní lidé. Děti proto ve svých obcích například sháněly informace od svých rodičů nebo fotily různá místa svého regionu," přiblížil spolupráci dětí ředitel základní školy v Kunštátě Vratislav Sedlák. Právě kunštátská škola je jednou z těch, které se do projektu také zapojily. „Do naší školy poputuje asi šest set výtisků učebnic. A nejen těch, které jsou zaměřené na region okolo Kunštátu, ale i ostatní varianty učebnic, aby se žáci dozvěděli informace i o ostatních regionech. Učebnice jsou zpracované na velmi profesionální úrovni, je to cenný zdroj informací," vysvětlil ředitel školy.

Učebnicemi ale celý projekt nekončí. „Děti budou mít k dispozici i pracovní listy, pexeso a hru kvarteto s regionální tématikou," řekla Ondráčková. Vznikají dokonce i výukové filmy o jednotlivých oblastech. „Celý projekt není určen jen žákům a učitelům. Materiály se dostanou i do knihoven, a tak se o svém regionu mohou něco více dozvědět i ostatní lidé," dodal Peša.