„Záměrem projektu je zvýšení dostupnosti potravinové pomoci potřebným. Cílovou skupinou jsou především rodiče samoživitelé, vícečetné rodiny, děti a mladiství v nepříznivé životní situaci, senioři, invalidé a další sociálně vyloučení,” vysvětlila místostarostka Blanska Lenka Dražilová.

Právě ti získají díky projektu pomoc z mobilní výdejny potravinových bank. Pomoc dorazí v určený čas na určené místo a lidé vytipovaní pracovníky odboru sociálních věcí získají balíček. Kromě potravin může obsahovat také základní drogerii nebo dětskou výživu.

Zdroj: Youtube