Nejvíce jich tradičně pochází přímo z radnice. Žádné masivní kácení se v největším městě regionu ale nechystá. „Parky ve městě jsou většinou v pořádku. Výraznější kácení v jedné lokalitě teď neplánujeme. Tam, kde to bylo zapotřebí, jsme to už vyřešili v minulých letech," uvedl starosta Blanska Lubomír Toufar.

Za město se o tuto problematiku stará odbor komunální údržby. „Řešíme to průběžně po celý rok, v závislosti na případném havarijním stavu některého stromu," uvedl vedoucí blanenského odboru komunální údržby Miroslav Pokorný.

Podobně se k tomu staví také hasiči. „Roční období je vedlejší, hlavní je počasí. Problémy způsobují hlavně větrné poryvy nebo těžký sníh. Vyjíždíme pouze k případům, kdy hrozí pád větve nebo celého stromu někam, kde by mohl způsobit škodu. Jedná se o takzvané riziko z prodlení. Vegetační klid tedy při našich zásazích nijak neřešíme," nastínil velitel blanenské požární stanice Roman Opluštil.

Období končící v závěru března však přesto má svůj význam. A to především pro majitele pozemku, na kterém dřevina roste. „Příslušný formulář s názvem Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les už za pár dní vyplnilo a odevzdalo mezi desíti a dvaceti lidmi z Blanska. Na začátku listopadu je zájem pravidelně největší," objasnil vedoucí blanenského odboru životního prostředí Pavel Konečný.

Obvykle nejvíce žádostí podá město samotné. „Jedná se o důsledek různých stavebních prací, oprav infrastruktury a dohledu nad přestárlými stromy, které by tvořily nebezpečí pro nejbližší okolí," vyjmenoval Konečný.

Pádný důvod

Žadatel o povolení odstranit strom musí kromě základních údajů uvést také důvod. „Právě kvůli důvodu někdy žádosti nevyhovíme. Zdravé stromy, které pouze někomu zastiňují dům nebo z nich padá listí do okapů, kácet nehodláme. Proto všechny případy nejprve prověří odborný znalec," upozornil Konečný.

V minulém období vegetačního klidu na přelomu roku 2012 a 2013 vydal odbor životního prostředí celkem devětadvacet rozhodnutí k pokácení čtyřiačtyřiceti kusů stromů rostoucích mimo les na území Blanska a jeho městských částí. „Nařídili jsme náhradní výsadbu, která vždy musí být minimálně stejného rozsahu jako kácení. A ve dvou případech jsme ze zmíněných důvodů kácení zakázali," připomněl šéf odboru životního prostředí.

Pokácet dřevinu rostoucí mimo les bez povolení úřadu může člověk pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce sto třiceti centimetrů nad zemí je menší než osmdesát centimetrů. „Nově také nepodléhá povolení kácení dřevin na pozemcích u bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti," dodal Konečný.