Upozornil na to na webových stránkách Blanska. „Nedávno dokonce regály zasahovaly až k silnici v Bezručově ulici. Místem tak nelze bezpečně projít a vznikají nebezpečné situace s chodci. Neuvažuje město kvůli opakujícímu se problému a nefunkčnosti výstrah provozovatelům květinářství o odebrání souhlasu se záborem veřejného prostranství?" zajímá Zámečníka.

Podle vedoucího blanenského odboru komunální údržby Petra Riznera se kvůli květinářství Helenka na radnici obracejí i další lidé. „Nejde jen o jednu stížnost. Lidé nám telefonují nebo píší a upozorňují, že se kolem květinářství špatně prochází," uvedl Rizner.

Město podle něj už dříve schválilo rozsah možného záboru prostranství tak, aby byl průchozí prostor zachován v šířce jednoho a půl metru. „Nyní probíhá v této věci správní řízení. Protože tento prostor květinářství dlouhodobě nerespektuje, může dojít k vydání nesouhlasu se záborem. To znamená, že Helenka by už nemohla venkovní plochu v majetku města vůbec využívat," upozornil Rizner. Upřesnil, že nelze říct, o kolik procent květinářství vymezenou plochu překračuje. Vždy záleží na vystaveném sortimentu. Někdy jej venku vyloží víc, jindy méně. V minulosti již květinářství za nedodržení těchto pravidel dostalo několik pokut. Náprava ale vždy byla jen dočasná.

Podle vedoucí blanenského stavebního odboru Petry Reisiglové květinářství dokonce vystavovalo zboží na chodníku v majetku města asi tři měsíce bez povolení. „To jim vypršelo dvacátého července. Následně jsme je několikrát vyzvali ke zjednání nápravy. Teprve začátkem října podali žádost nové zvláštní užívání tohoto chodníku. Zatím je to v řízení," popsala Reisiglová.

Protože květinářství využívalo chodník neoprávněně, hrozí mu vysoká pokuta až do výše několika set tisíc korun. „Zákonem stanovené rozpětí sankce nerozlišuje, jestli někdo využívá neoprávněně dálnici, silnici nebo chodník. Proto je možná sankce až tak vysoká," vysvětlila Reisiglová.

V probíhajícím správním řízení stavební úřad rozhodne, zda a v jakém rozsahu zvláštní užívání chodníku povolí. „Když květinářství povolený zábor nedodržuje, invalidé nebo maminky s kočárky tam mají problémy projít," přiblížila Reisiglová. Majitelka květinářství Helena Sklenářová uvedla, že povolení na užívání chodníku skončilo po pěti letech. „Bohužel jsme na to při spoustě pracovních povinností zapomněli. Už jsme to ale dali do pořádku a věříme, že nám bude povolení opět brzy vydáno," uvedla Sklenářová.

Vymezený prostor podle ní květinářství někdy překračuje proto, že rozsáhlý sortiment nemá kam jinam umístit. „Určitě nechceme lidi obtěžovat. Květiny jsou naší srdeční záležitostí, pracujeme od rána do noci. Nabízíme zboží, za kterým by lidé jinak museli jezdit do Brna. Někdy se k nám chodí kochat i ženy, které pracují v okolí a říkají, jaké to tady máme krásné. Spoustu věcí si také vyrábíme sami. Někteří lidé nám nadávají, že se moc roztahujeme, ale nakonec si tu chryzantému stejně koupí," sdělila Sklenářová.

Potíže projít kolem květinářství mají také nevidomí. Někdy se stává, že vodicí hůlkou zajedou do rostliny anebo šlápnou nohou do květináče. „Chápu, že podnikatelé potřebují prodat své zboží, ale měli by podnikat s potřebnou mírou tolerance vůči ostatním. Jednu stranu – pevný bod by měli za každých okolností nechat průchozí a volnou. Řešili jsme to několikrát, ale máme pocit, že naše snaha se obrací spíše proti nám. Pro nevidomé je stresující jít kolem květinářství, kolikrát se i leknou," uvedla Marie Reková z blanenské odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.