Zaměstnanci Městského úřadu Blansko jsou s přístupem lidí spokojení. „Vzhledem k celkovému počtu obyvatel, kterých se tato povinnost týkala, jsou ti méně zodpovědní spíše výjimkou. Větší problémy jsme naštěstí nezaznamenali, fronty se tvořily jen minimálně," zhodnotil Michal Knecht z oddělení dopravně správních agend při blanenském odboru vnitřních věcí.

Úředníci po zkušenostech z minulých let očekávali, že největší zájem lidí nastane ke konci roku. „To se naplnilo také tentokrát. Především v prosinci jsme skutečně zaznamenali výrazně zvýšený počet lidí, kteří náš navštěvovali," potvrdil Knecht.

Svou povinnost dosud v Blansku nesplnilo přibližně 750 lidí. „Je to o něco málo více než při minulé výměně. Jsme však přesvědčení, že se jedná převážně o starší lidi, kteří už řidičský průkaz nepotřebují. Když nebudou řídit auto, není jim nový doklad vlastně k ničemu," nastínil pracovník blanenského odboru vnitřních věcí.

Svou chybu však stále mohou napravit. „V lednu spočívá změna pouze v tom, že za výměnu zaplatí padesát korun. Žádnou uzávěrku této možnosti neplánujeme, ale od února musí počítat se sankcí, která může být o něco vyšší. A bez platného průkazu stejně za volant sednout nemůžou, riskovali by tak pokutu od policistů," upozornil Knecht.

Správní poplatek padesáti korun pro opozdilce stanovili také v Boskovicích. „Dosud čekáme na návštěvu asi sedmi set čtyřiceti řidičů, kteří si doklad musí ze zákona vyměnit," uvedla Dita Sekaninová z boskovického odboru dopravy.