Vynášení odpadků pro Karla Nečase z Blanska neznamená jen hození jednoho pytle s veškerým nepořádkem do jedné popelnice. V jeho domácnosti se totiž odpad třídí. „Vytříděné věci dáváme do pytlů, které máme schované v chodbě ve skříni. Když jdu vynést odpadky, roznesu vytříděný odpad do barevných kontejnerů. Naštěstí je máme kousek od domu," přiblížil muž.

Odpad třídí už dlouho. „Za prvé proto, že když jsme netřídili, popelnici jsme měli plnou za pár dní a pak už jsme neměli kam ty pytle dávat. A také proto, že mám rád přírodu a nechci, abychom se tady za pár let topili v odpadcích," do­dal.

Blansko tak díky lidem, jako je Karel Nečas, za uplynulý rok získalo více než jeden milion šest set tisíc korun. „Kolik korun ročně město ušetří na tom, že lidé třídí odpad, nejde přesně definovat. Ale například jen na odměně za vytříděné složky dostalo Blansko za minulý rok od recyklační firmy odměnu jeden milion šest set třicet tisíc korun," vyčíslil vedoucí odboru komunální údržby blanenského městského úřadu Petr Rizner.

Tyto peníze podle něj Blansko použije zpět v odpadovém hospodářství města. „Ročně totiž na nakládání s komunálními odpady Blansko vynaloží téměř patnáct milionů korun," uvedl Rizner.

Menší náklady

Peníze díky třídění odpadu šetří i v Boskovicích. „Za prvé se šetří tím, že čím méně směsného odpadu svozová firma odváží na skládku, tím méně za svoz platíme. Za druhé za vytříděný odpad dostáváme od recyklační firmy příspěvky. Ty loni činily osm set tisíc korun," vyčíslila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

To, že v Boskovicích lidé třídí odpad, podle ní dokládá i ocenění v soutěži My třídíme nejlépe za rok 2013. „Vyhráli jsem první místo za sběr drobného elektrozařízení," upřesnila Vítková s tím, že město za výhru získalo deset tisíc korun. I Boskovičtí peníze získané díky třídění odpadu použijí zpět v odpadovém hospodářství.

Lidé sice třídí stále více, ale podle Vítkové i tak odpadů přibývá. „Není to problém jen Boskovic, ale celé republiky. Zatím nejsou známé přesné příčiny, ale statistické údaje ukazují, že odpadu každý z nás produkuje stále víc," upozornila.

I v Adamově lidé třídí stále více. Za uplynulý rok Adamov od recyklačních společností za vytříděný odpad dostal přes dvě stě šedesát šest tisíc korun. „Předtím to bylo přes dvě stě čtyřicet čtyři tisíc korun," uvedla Monika Hrubá z adamovského městského úřadu.

Za vytříděný odpad pravidelně získávají peníze například i Křtiny. „Od recyklační společnosti dostáváme ročně asi sto tisíc korun a na semináři o třídění odpadu se umisťujeme na předních pozicích. Navíc se nám osvědčil systém pytlového svozu plastů a papíru, který děláme každý měsíc. Díky těmto opatřením nemusí městys ze svého rozpočtu na zpracování komunálního odpadu nic doplácet," řekl starosta Křtin František Novotný.