Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost vždy na rok a půl. „Požádali jsme o kontrolní audit. Dva pracovníci společnosti u nás strávili den a pozorovali způsob naší běžně poskytované péče. Udělili nám vysoké bodové hodnocení, které řadí naše zařízení kvalitou, odborností a profesionalitou mezi nejlepší a nejkvalitnější zařízení v Česku," sdělila vedoucí úseku přímé obslužné péče boskovické městské správy sociálních služeb Miroslava Čopáková.

Specializovaná péče o klienta s demencí podle ní stojí hlavně na individuálním přístupu. „Filozofií naší péče je porozumět a pracovat s klientem s demencí takovými metodami, abychom ho uměli co nejlépe doprovázet v jeho životě. Velkým přínosem je také spolupráce s rodinou," přiblížila Čopáková.

Boskovičtí hodně pracují s Konceptem bazální stimulace. „Jedná se o vysoce kvalifikovaný soubor terapeutických postupů. Pomáhá klientům mimo jiné v oblasti pohybové a komunikační, pracuje s biografií klienta, respektuje jeho momentální potřeby a životní cíle," řekla Čopáková.

Městská správa sociálních služeb v Boskovicích v zařízeních Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory má také certifikaci právě v oblasti bazální stimulace.

„I v tomto ohledu jsme jedním z mála podobných zařízení v republice. Naším cílem je se nadále zdokonalovat, vyhledávat další alternativní metody v péči o naše klienty a tím neustále zvyšovat kvalitu námi poskytované služby," dodala Čopáková.