Děti cizinek, bezdomovci, ale i rozvedení, kteří nemají, kam jít. I těm chodí pošta na radnici v Boskovicích. Ve městě za posledních pět let přibylo pět set nových lidí, kteří jako místo trvalého pobytu uvádějí tamní radnici.

„Člověk, který má úřední adresu, nemá k nemovitosti žádný vlastnický vztah,“ upozorňuje vedoucí odboru vnitřních věcí boskovické radnice Iva Močičková.

Podle ní se uvažuje o tom, že by se v budoucnu za trvalé pobyty na úřadech platilo, aby nedocházelo k jejich zneužití. „Mohlo by tak ubýt žadatelů a lidé by si rozmysleli, zda chtějí celé správní řízení k získání trvalého pobytu absolvovat,“ uvedla.

Jakým způsobem může člověk trvalý pobyt na úřadě získat?
První podmínkou získání trvalého pobytu na městských a obecních úřadech je samozřejmě podání žádosti. Poté vedeme s tazatelem správní řízení, které musí mít přesné náležitosti vyplývající ze zákona. Lhůta na vyřízení žádosti je třicet dní. Mnohdy ovšem bývají jednání delší a dost složitá. Žadatel musí mít hlavně zrušené původní trvalé bydliště. Také požadujeme doložení dokladu, že užívací právo jeho bytu zaniklo.

Pro koho je trvalý pobyt na radnici původně určen?
To se nedá přesně říct. Využívají jej bezdomovci a také ti, kteří jsou ve svízelné situaci. Tedy většinou lidé rozvedení, ale i cizinky, které zde porodí a nemají za manžela Čecha. Jejich děti totiž musí být někde evidované. Rozmáhá se i to, že si lidé nechají trvalý pobyt zaevidovat kvůli exekutorům. Ti jim pak nemají co zabavit.

Plynou z úřední adresy nějaké výhody?
Třeba v Boskovicích nemusejí lidé bydlící na úřadě platit poplatky za psy a odpady. To by se ale mělo brzy změnit. Město připravuje novou vyhlášku. Také se vážně diskutuje o tom, že by se v budoucnu mělo za trvalé pobyty na úřadech platit. Lidé si pak rozmyslí, jestli jim to bude stát za to.

A nevýhody, které přináší trvalý pobyt na radnici?
Vyřízení celé záležitosti není v mnoha případech jednoduché. Například v menších obcích si často úředníci nevědí s trvalými pobyty rady. Lidé se totiž nechávají například v rozvodovém řízení zastupovat právníky a celá situace se pak velmi komplikuje.

Vašková Martina