Pro křesťany na celém světě začala minulý týden čtyřicetidenní doba půstu. Z toho, co si dokážou odpustit, můžou pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Pokladničky, do nichž můžou přispět, jsou i v kostelech na celém Blanensku. Peníze, které v Blansku vyberou, pomůžou chudým venkovanům na Haiti.

„Nejedná se o žádnou typickou sbírku, ale o starobylý zvyk. Na rozdíl od Popeleční středy nebo Velkého pátku není čtyřicetidenní půst pro křesťany povinný. Záleží na každém, co si odřekne. I kdyby třeba dítě ušetřilo jen pětikorunu za sladkosti, je to důležité právě pro to samotné odříkání, “ vysvětlil blanenský farář Jiří Kaňa.

To, co lidé v postní době ušetří, by už podle kněze neměli spotřebovat. „To by pak půst ztrácel smysl. To, co lidem v rámci odříkání zbude, můžou teď věnovat někomu chudšímu, než jsou oni sami,“ nabádal Kaňa.

Peníze, které lidé ušetří například za cigarety, alkohol nebo maso, si nyní schovávají do pokladniček. Ty si buď vyrábí doma nebo si pro ně můžou přijít do kostelů ve své farnosti. Na konci postní doby každý přinese, co dokázal uspořit ze svého nadbytku.

„Děti i dospělí v Blansku už dlouhá léta sbírají v době půstu peníze do domácích pokladniček. Ale až vloni se do sbírek zapojila i Charita tím, že začala pokladničky vyrábět. Jsou to takové papírové krabičky podobné domácím pokladničkám a lidé si je můžou vzít v kostelech,“ přiblížil Jiří Kaňa.

Přesto že se nejedná o oficiální sbírku, v Blansku přesně vědí, komu vybrané peníze věnují. „Už několik let působí na venkově na Haiti jeden moravský kněz. Po zemětřesení, kdy lidé ztrácí ve městech práci, se stěhují zpátky na venkov. I tam je tedy třeba pomáhat, ale světová pozornost je přirozeně zaměřena hlavně na větší města, na epicentra zemětřesení. Proto chceme vybrané peníze věnovat právě knězi, který působí na venkově a pomoc také potřebuje,“ vysvětlil blanenský duchovní Kaňa.

Ve spolupráci s olomouckou charitou přispějí venkovanům na Haiti na nové studny. „To, co lidé přinesou v Blansku, jsme se rozhodli věnovat na vrtnou soupravu na studně, kterou pošleme knězi na Haiti. Kromě duchovní činnosti se totiž o venkovany stará i po materiální stránce,“ doplnil blanenský farář Jiří Kaňa.