Řešení situace nabízí studie, kterou si nechali vypracovat zástupci města. Studie počítá s kombinováním šikmého, kolmého i podélného stání v celé oblasti, se zářezy do stráně a s posunem chodníku v Chelčického ulici.

Podle vedoucího odboru investičního a územního rozvoje Marka Štefana by měly úpravy navýšit počet parkovacích míst o dvacet až třicet procent nad současný stav. „V Údolní ulici jsme chtěli úplně zrušit šikmá stání, ale zkomplikovala to platná legislativa. Požadavky na délku jednoho podélného stání jsou z mého pohledu absurdně přemrštěné,“ uvedl Štefan.

Situaci podle něj nepomáhá ani vzrůstající oblíbenost vozů SUV, inženýrské sítě a výškopis místa. Náklady na přestavbu oblasti odhaduje v řádech milionů korun.

Převedení plánů do praxe zřejmě potrvá ještě delší dobu. „Na základě studie jsme zatím nezahájili žádný projekt, momentálně připravujeme dokumentaci pro územní řízení v ulici Údolní,“ vysvětlila úřednice Leona Mazourková.

Stavba mostu uzavřela silnici mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou.
Uzavírky končí. Dopravní omezení přes zimu potrápí jen Černou Horu

Před zahájením přestavby musí zástupci města ještě projednat náhradní řešení autobusového nájezdu v Erbenově ulici a architektonická omezení v ulici 9. května.

Kromě výše uvedených problémů brzdí výstavbu nových parkovacích míst také nedostatek peněz. „Rekonstrukci bude těžké zaplatit pouze z rozpočtu města, hledají se tak vhodné dotační příležitosti,“ dodal Martin Sklář z odboru komunální údržby.

Podle místostarosty Jiřího Crhy začnou úpravy v oblasti nejdříve v roce 2019. „Uvědomujeme si, že ta situace není vůbec ideální. Dojednali jsme zatím alespoň se strážníky, aby při fotbalových utkáních navigovali řidiče z přilehlých ulic na štěrkovou plochu vedle hřiště,“ uvedl Crha.

KRISTÝNA KUCHARČÍKOVÁ

Před Punkevními jeskyněmi dokončují stavbu stánku rychlého občerstvení. Otevřít ho možná stihnou ještě letos.
U Punkevních jeskyní se lidé občerství v novém bufetu. Možná ještě letos