Wankel v Býčí skále tehdy objevil rozsáhlé halštatské pohřebiště. „Můžeme konstatovat, že při svých výzkumech měl pravdu. Vrstvy, které v jeskyni prozkoumal, existují a odpovídají dobovým popisům,“ uvedl za výzkumný tým Martin Golec.

Odborníci ve vstupní Předsíni obnažili zeminu až do hloubky půldruhého metru a pod povrchem našli množství drobných předmětů, které v předminulém století unikly pozornosti tehdejších kopáčů. Na dně objevili i kůlovou jámu se zachovalým dřevěným kůlem. Podobný našel Wankel již v roce 1872. „Nelze vyloučit, že součástí jeskynní svatyně s pohřby elit stály dřevěné a kamenné konstrukce. Nejspíše hrobové komory, známé jako domy mrtvých,“ dodal Golec.

Ilustrační foto.
Příplatek za housku? Rasismus. Rychlík měl zpoždění kvůli sporu v jídelním voze

Nalezené předměty nyní zkoumají odborníci a očekávají, zda analýzy přinesou nové informace. Později rozšíří sbírku Muzea Blanenska. Tam si nyní návštěvníci mohou prohlédnout soubor originálních Wankelových nálezů, které do Blanska před časem půjčilo Naturhistorisches museum ve Vídni. „Podařilo se nám přivézt zhruba sto padesát předmětů. Nejstarší jsou ze starší doby kamenné. Jedná se většinou o štípané nástroje z pazourku a křišťálu,“ přiblížil archeolog Muzea Blanenska Marek Novák. Nejmladší dovezené předměty pak pochází z mladší doby bronzové.

Od začátku srpna si pak v muzeu lidé prohlédnou také sochu takzvané princezny z Býčí skály. „Jedná se o rekonstrukci postavy dívky ze starší doby železné. Včetně kopie dobových šatů a šperků výhradně ze souboru nálezů z Býčí skály,“ uvedla ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.