Pokud se chce kterýkoliv Jihomoravan nadýchat čerstvého vzduchu, stačí vydat se na Blanensko. Pokud se však bude chtít osvěžit po dlouhém výletě v potůčku či říčce, měl by si dát pozor. Může jej čekat i nevoňavé překvapení. Ne všechny vesnice v okrese totiž mají kanalizaci a čistírny odpadních vod. Splašky tak stále ještě končí právě ve vodních tocích.

Podle vedoucího Správy Moravského krasu Leoše Štefky je znečištění zdejších vod v porovnání s ostatními částmi Moravy menší, zdaleka však ne ideální.
„Bohužel nemůžu říct, že bychom byli s kvalitou vod spokojeni,“ uvedl Štefka.


Jako největší problém vidí nedobudovanou, nebo chybějící kanalizaci v menších vesnicích jako Vavřinec, Veselice či Suchdol. „Je také potřeba co nejdříve vybudovat čistírnu odpadních vod pro Sloup a Šošůvku, kde jsou také problémy se znečišťováním vod,“ dodal Štefka.

Jako největší problém vidí nedobudovanou nebo chybějící kanalizaci v menších vesnicích, jako Vavřinec, Veselice či Suchdol.
„Je také potřeba co nejdříve vybudovat čistírnu odpadních vod pro Sloup a Šošůvku, “ dodal Štefka. V Šošůvce se už ale blýská se na lepší časy. „Máme územní rozhodnutí a snad získáme i stavební povolení a potřebné dotace,“ řekl starosta obce František Ostrovský.

Ekology také trápí drobné smetí v chráněných oblastech. „Na jaře jsme na Den Země celý Moravský kras uklidili a dnes už je zase plný odpadků,“ poukázal na další problém životního prostředí Štefka.
Na rozdíl od vod je vzduch v blanenském regionu velmi dobrý a stále se zlepšuje. Nejvíce jej znečišťují zemědělci.


Potvrzuje to i seznam znečišťovatelů, který vede ministerstvo životního prostředí. Podle něj nejvíce škodí vepřín Agropodniku v Šebetově. Ten vypouští do vzduchu ročně přes šedesát tun amoniaku. „S podnikem ale nemáme žádné problémy. Před časem se tam snížil počet prasat a dnes už nás neobtěžuje ani zápach,“ řekl starosta Šebetova Zdeněk Čížek.

Největším znečišťovatelem mezi továrnami je Druhá slévárna Blansko. Ta ročně vypustí do vzduchu desítky tun popílku. Výkonný ředitel firmy Jaroslav Kaleta však slibuje nápravu. „Chystáme rekonstrukci odsávání elektrických obloukových pecí v ocelárně,“ naznačil Kaleta změnu k lepšímu.