Předpisy nových zálohy za zbývající dva měsíce odrážejí aktuální zvýšení ceny a mají dorovnat její rozdíl za celý letošní rok. V průměru se však oproti dosavadním měsíčním zálohám zvýšily až čtyřikrát. Soustavu kotelen má zmíněná společnost pronajatou od města.

U podobných soustav byla cena v Blansku dosud mezi nejnižšími na jižní Moravě. „Dostali jsme od ZT Energy předpis nových záloh. Zdražení je velké. Přepočítali původní kalkulovanou cenu na 778 korun. Počítali jsme to a doplatek na domácnost u nás v domě vychází v listopadu zhruba na pět a půl tisíce korun a to samé v prosinci. Je to čerstvé, stanovisko města k tomu zatím nemáme,“ řekl Deníku předseda společenství jednoho z domů v blanenské ulici Chelčického David Včelík.

O současné situaci v CZT a případných krocích ze strany města jednali v úterý blanenští radní. „Víme, že ceny energií stoupají napříč celým trhem. Ale takové skokové navýšení průběžných záloh město, coby koncový odběratel části tepla ze soustavy CZT, odmítá bez dalšího zdůvodnění akceptovat,“ uvedli radní.

Po ZT Energy žádají předložení všech rozhodných podkladů ke kalkulaci ceny tepla a provozu soustavy kotelen. „Aktuální situaci nelze vnímat tak, že město může stanovit cenu tepla nebo coby vlastník soustavy kotelen garantovat konečnou cenu pro koncové odběratele. Ti totiž mají sjednané vlastní smlouvy na dodávky tepla s poskytovatelem, tedy firmou ZT energy. Město coby majitel tepelné soustavy umí specifikovat pouze podmínky, na základě kterých si provozovatel pronajímá soustavu CZT,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Podle zástupců ZT Energy se cena zemního plynu, která je pro výrobu tepla zásadní, za poslední rok zvýšila trojnásobně. V měsíčních produktech dokonce sedminásobně. Letos počítali s cenou 518 korun za GJ. Nově ji přepočítali na 778 korun. „Aktuální dramatický nárůst ceny zemního plynu na burze se v ceně tepla neprojeví v plné míře, protože nákupy zemního plynu realizujeme v postupných krocích, které začínáme provádět s ročním předstihem. Část zemního plynu máme nakoupenou za ceny, které předcházely aktuálnímu dramatickému vývoji,“ informovala v dopise společenstvím jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová.

Poznamenala, že po výpadku dodavatele plynu má nyní společnost nového. „Dodávka zemního plynu, potažmo tepla tak není ohrožena. Budoucí vývoj na energetickém trhu nelze nyní odhadnout. V loňském roce byla cena tepelné energie rekordně nízká, letos je vyšší. Pokud zprůměrujeme cenu tepla v loňském a letošním roce, je cena v Blansku stále pod republikovým průměrem. I pod cenou tepla v Brně. A u průměru za posledních pět let je ten rozdíl ještě vyšší,“ uvedla Nezvalová.

V současnosti je na centrální zásobování teplem v Blansku napojeno přes sto objektů včetně tisícovky domácností. Do soustavy chce město postupně zapojit další budovy. V první fází uvažovalo o Dělnickém domě a kině. Výhledově pak o nemocnici.

Společnost ZT energy měla podle blanenských úředníků skokový nárůst cen ještě nedávno na jednáních se zástupci vedení města dementovat. „Upozornila pouze na potíže dosavadního dodavatele plynu, přes kterého nakupovala plyn na burze. Informovala o ukončení činnosti původního dodavatele plynu a snaze o nalezení nového, který by nabídl řešení co nejvýhodnější pro koncového zákazníka. Z toho důvodu slíbil provozovatel CZT dodat radě podklady pro stanovení kalkulačního vzorce na rok 2022 až v průběhu listopadu. Tak, aby předběžnou kalkulaci mohli projednat zastupitelé na svém prosincovém zasedání a tato předběžná cena již obsahovala skutečnou výši nasmlouvaných kontraktů s dodavateli plynu,“ upřesnila blanenská mluvčí.

Ve dvanáctitisícových Boskovicích provozuje centrální zásobování teplem městská společnost Služby Boskovice. Vytápí přibližně třetinu tamních domácností, do kterých ročně dodává kolem 24 tisíc GJ tepla. V průměru odběratelé zaplatí letos 542 korun za GJ. Jednatel Služeb Boskovice Milan Strya uvedl, že příští rok počítají se zdražením. „V návrhu nové ceny se navýšení zatím pohybuje mezi pěti až sedmnácti procenty. Plyn ještě na příští rok máme nakoupený. Problém může být až v roce 2023,“ řekl Strya.