Podle zástupců blanenské radnice nemají stále od společnosti ZT energy, která má od města pronajatou síť kotelen a dodává z ní teplo nejen tamním domácnostem, potřebné dokumenty. Právě ty mají zdůvodnit výrazné zdražení cen energií. Blanenští proto podali u Energetického regulačního úřadu (ERÚ) před několika dny návrh na zahájení sporného správního řízení. Ohlední výkladu smluvních podmínek. „Současně město jako vlastník technologie centrálního zásobování teplem požádal ERÚ o vydání předběžného opatření. Na jeho základě by došlo ke zmrazení výše záloh. Do té doby, než bude prokázána či vyvrácena oprávněnost jednostranného úkonu navýšení ceny tepla ze strany dodavatele,“ informovala ve středu odpoledne blanenská tisková mluvčí Pavla Komárková.

Dodala, že v podnětu ERÚ město také upozornilo, že spor o oprávněnost předepsaných záloh se netýká jen samotného města Blanska, ale také dalších subjektů napojených na městskou síť kotelen. „Většina odběratelů na skokové navýšení záloh nemá dostatek financí, mnohdy jde o desetitisíce i statisíce korun měsíčně, s nimiž v rozpočtech nikdo nepočítal. Jen město a jím zřízené organizace by do konce roku měly za teplo na zálohách zaplatit o dva miliony korun více, než se předpokládalo,“ dodala mluvčí.

Ilustrační foto
Vytápění v Blansku skokově zdraží, domácnosti si připlatí tisíce korun

O nových vysokých zálohách se v uplynulých dnech diskutovalo také na schůzích vlastníků bytových jednotek, kterým ZT energy rozeslala nové předpisy. „Za listopad si podle nových záloh připlatím za teplo a ohřev vody dva až tři tisíce. To samé v prosinci. Větší byty jsou na tom hůř. Na úterní schůzi jsme se dohodli, že zálohy zaplatíme a uvidíme, jaké bude vyúčtování. Jinou možnost jsem podle všeho neměli. Většinou jsme ale v minulosti měli docela velké přeplatky, tak snad to nebude tak hrozné. Situace samozřejmě sledujeme a uvidíme, jak do toho vstoupí město. A jaká bude kalkulovaná cena na příští rok,“ řekl Deníku obyvatel jedné z blanenských bytovek napojených na centrální síť kotelen. Přál si zůstat v anonymitě.

Podle zástupců ZT energy se cena zemního plynu, která je pro výrobu tepla zásadní, za poslední rok zvýšila trojnásobně. V měsíčních produktech dokonce sedminásobně. Letos počítali s cenou 518 korun za GJ. Nově ji přepočítali na 778 korun. „Aktuální dramatický nárůst ceny zemního plynu na burze se v ceně tepla neprojeví v plné míře, protože nákupy zemního plynu realizujeme v postupných krocích, které začínáme provádět s ročním předstihem. Část zemního plynu máme nakoupenou za ceny, které předcházely aktuálnímu dramatickému vývoji,“ informovala nedávno v dopise společenstvím jednatelka ZT energy Renata Nezvalová.

Poznamenala, že po výpadku dodavatele plynu má nyní společnost nového. „Dodávka zemního plynu, potažmo tepla tak není ohrožena. Budoucí vývoj na energetickém trhu nelze nyní odhadnout. V loňském roce byla cena tepelné energie rekordně nízká, letos je vyšší. Pokud zprůměrujeme cenu tepla v loňském a letošním roce, je cena v Blansku stále pod republikovým průměrem. I pod cenou tepla v Brně. A u průměru za posledních pět let je ten rozdíl ještě vyšší,“ poznamenala Nezvalová.

Aktuální vyjádření společnosti se Deníku zatím nepodařilo získat. Ve smlouvě mezi městem a ZT energy stojí, že v případě změny cen paliva nebo elektřiny během roku bude předběžná cena úměrně tomu změněna a promítnuta do záloh na dodávky tepla za příslušný měsíc a měsíce další. „Změnu zálohových úhrad ohlásí dodavatel odběrateli písemně nejpozději patnáctý pracovní den v měsíci předcházejícím měsíci, od něhož změna ceny tepla bude provedena,“ uvádí smlouva. To se podle ZT energy stalo.

Vytíženou lesní cestu mezi adamovským sídlištěm Ptačina a centrem města uzavře na dva a půl měsíce těžba dřeva.
Těžba uzavře vytíženou cestu v Adamově: pokácí i nebezpečné stromy u trati

Kalkulaci ceny tepla na příští rok má schvalovat prosincové zastupitelstvo. „Bohužel, ani přes opakované žádosti města nedošlo k poskytnutí informací o primárním dodavateli vstupní komodity, zejména plynu, ze kterých by bylo zřejmé, kdo přesně plyn dodává. Za jakou cenu, za jakých podmínek a na jaké fixační období vůbec má firma ZT energy energie nakoupeny. To je z pohledu města klíčové pro posouzení, zda je dodavatel schopen tuto cenu tepla garantovat po celý příští rok,“ dodala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

V současnosti je na centrální zásobování teplem v Blansku napojeno přes sto objektů včetně tisícovky domácností. Do soustavy chce město postupně zapojit další budovy. V první fází uvažovalo o Dělnickém domě a kině. Výhledově pak o nemocnici.

Část blanenské opozice za vzniklou situaci kritizuje také současné vedení města. A diví se, proč nebyly nastavené kontrolní mechanismy, které by včas zatáhly za záchrannou brzdu. „Několik let se vedení města i společnost ZT energy chlubily, jak máme nejnižší cenu tepla. Bylo to sice pěkné, ale jak vidíme, tak tento koncept fungoval pouze v ekonomicky příznivých časech. Další otázkou je, k čemu město utrácí statisíce ročně firmám za takzvaný energetický management,“ podivil se opoziční zastupitel za KSČM Emil Pernica.

Pochybnosti vyjádřil před časem stejně jako další opoziční zastupitelé také k výběrovému řízení na provozovatele městské sítě kotelen. Domnívá se, že bylo šité na míru právě ZT energy.