Spočívalo v založení kontrolovaného ohniště a spalování různých typů suchého rostlinného materiálu, tedy trávy, listí, dřeva a směsi. Ve vzdálenosti několika metrů od ohniště byly měřicí přístroje, které v krátkých intervalech monitorovaly kvalitu ovzduší v daném místě a čase. „Měření v blízkosti ohniště simulovalo dýchací zónu topiče, avšak vzhledem k naměřeným hodnotám lze předpokládat, že i v širším okolí, kam se vznikající znečišťující látky postupně rozptylují, mohou být koncentrace velmi výrazně zvýšené,“ zmínil náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Kvůli špatnému parkování sdílených koloběžek padla v Brně vůbec první pokuta.
Stály, kde neměly: v Brně padla první pokuta za parkování sdílených koloběžek

Naměřené hodnoty odborníci srovnali s hodnotami ze stanic imisního monitoringu v Brně, konkrétně s průměrnými naměřenými hodnotami s pětiletým průměrem ze stanic za roky 2016 až 2020 a maximální naměřené hodnoty s absolutně maximální pozorovanou hodinovou koncentrací za stejné období.

Průměrná čísla byla u některých látek až třistapadesátinásobně vyšší během pálení, u maximálních byl rozdíl i více než stonásobný. V případě rakovinotvorného benzo[a]pyrenu byly naměřené průměrné hodnoty osmadvacetinásobně vyšší, než je maximum za pětileté období z brněnských stanic imisního monitoringu.„Výsledky měření ukázaly na extrémní nárůst koncentrací řady znečišťujících látek. I krátkodobé vystavení člověka takto vysokým koncentracím má nežádoucí vliv na jeho zdraví," řekl Dubec.

Vodní nádrž Vír.
Propojení vodárenských soustav Vysočiny a jihu Moravy: nechají vypracovat studii

Ještě vyšší koncentrace znečištění podle něj lze očekávat v případě, že není pálený dokonale suchý rostlinný materiál a pálení je nedokonalé s nízkým přístupem vzduchu a při nízké spalovací teplotě. „Výsledky monitoringu dokládají, že dopad tohoto spalování na kvalitu ovzduší je skutečně extrémní a je potřeba preferovat jiné způsoby likvidace těchto rostlinných materiálů, například jejich kompostování nebo odvoz na sběrná střediska odpadů,“ dodal Dubec.

Zástupci kraje na základě výsledků zpracují pro obce metodickou pomůcku, jak spalování odpadních rostlinných materiálů regulovat. Údaje sbírali na podzim minulého roku, výsledky zveřejnili před pár dny.