Záměrem Lišky bylo dům opravit, udělat v něm byty a obchody a také jej rozšířit. Pozemek přilehlý k výškáči, který je pro tento projekt důležitý, však společně s budovou firma tehdy nekoupila. Nepatřil totiž městu, ale blanenskému okresnímu soudu. S investičním záměrem, který měl být původně hotový do roku 2010, tak musel podnikatel počkat do doby, než se mu podaří dohodnout se se soudem na prodeji kýženého pozemku. Nyní konečně kupní smlouva čeká jen na schválení ministerstvy.

Na pozemek podnikatel neměl předkupní právo, soud tak musel nejprve pozemek nabídnout státním organizacím a až potom soukromým zájemcům. „Na pozemek jsme tak letos v květnu vypsali výběrové řízení. Do něho se přihlásil jen jeden zájemce, kterým byla společnost LL holding a. s. Ta výběrové řízení na prodej pozemku vyhrála. Vyhotovili jsme proto kupní smlouvu," řekla místopředsedkyně blanenského okresního soudu Michaela Zummerová s tím, že LL holding je společností právě Josefa Lišky.

To potvrdil i Liška. „Podepsali jsme kupní smlouvu a zaplatili jsme zálohu. Pozemek náš ale zatím není. Ještě jsme totiž nedostali podepsanou kupní smlouvu také ze strany soudu," podotkl podnikatel.

Podle Zummerové smlouvu musí schválit ještě ministerstva. „Smlouvu se všemi přílohami jsme letos v srpnu poslali na schválení ministerstvům spravedlnosti a financí. Dle informací, které mám, už smlouvu posoudilo ministerstvo spravedlnosti a teď ji musí schválit ještě ministerstvo financí," vysvětlila Zummerová s tím, že pokud obě ministerstva smlouvu schválí, nebrání nic jejímu podepsání i ze strany blanenského soudu. „Potom dojde k přepisu pozemku v katastru nemovitostí a celá věc bude vyřízena," dodala Zummerová.

Podnikatele Lišku dlouhé čekání nepřekvapuje. „To je život. Ne vždy jde všechno hladce," řekl jen.

Že se záležitost s odkoupením pozemku u výškáče blíží ke konci, vítá starosta Blanska Ivo Polák.

„Hlavně doufám, že společnost pana Lišky nezmění svůj název, jak se stalo v minulosti, a že se tím prodej pozemku opět nezbrzdí a nebude se muset vypisovat nové výběrové řízení," podotkl Polák.

Ten zároveň očekává, že po šesti letech od schválení prodeje výškového domu Liškovi zastupitelstvem konečně nebude nic stát v cestě tomu, aby podnikatel začal s rekonstrukcí budovy. „V roce 2008 se totiž blanenští zastupitelé rozhodovali mezi dvěma investory, přičemž oba za výškový dům nabídli stejnou částku. Rozdíl byl ale hlavně v tom, jakým způsobem chtěli poté budovu využít. Nabídka pana Lišky zastupitele přesvědčila víc, proto mu dali přednost," připomněl současný blanenský starosta s tím, že v návrhu Josefa Lišky bylo postavit v domě nové byty, prostory pro obchody a služby, restauraci a také prostor pro parkování aut. Za budovu tehdy kupující společnost zaplatila městu přes tři miliony korun.

Součástí návrhu při koupi výškového domu bylo také přistavění ještě dalších dvou pater a zcela nový dvoupodlažní objekt pro obchody, služby a kanceláře, který by měl uzavřít spodní část Wanklova náměstí. Budovu měla ozdobit nepravidelná skladba oken, výkladců a stínicích prvků.