Od prvního dubna musejí zájemci jezdit do Blanska. V Adamově fungovalo pracoviště od roku 2011. V poslední době však evidovalo jen třináct klientů. Od prosince loňského roku využil služeb odborníků jediný člověk.

„V době, kdy Úřad práce toto pracoviště zřizoval, byl počet jeho klientů vysoký a pracoviště bylo plně vytíženo. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost je, stejně jako jinde v republice, nízká a klesá i počet příjemců nepojistných sociálních dávek, především v oblasti hmotné nouze, není provoz pracoviště efektivní,“ uvedla ředitelka blanenského kontaktního pracoviště Úřadu práce Jitka Lorková.

V případě, že by rapidně vzrostl počet těch obyvatel Adamova, kteří by potřebovali využívat služeb úředníků Úřadu práce, bude pracoviště opět obnoveno.