Ten si podal přihlášky na gymnázia v Boskovicích a v Blansku. Díky tomu, že obě školy využily jednotných přijímacích testů, nemusel dělat zkoušky na každou školu zvlášť. Získané body pro přijetí na blanenské gymnázium stačily, v boskovickém pořadníku zůstal pod čarou. „Podal jsem odvolání a teď čekám na výsledek. Měl by přijít co nevidět," přiblížil chlapec.

Jednotnými testy z českého jazyka a matematiky si od příštího roku budou lámat hlavu všichni uchazeči o studium s maturitou. „Proto jsme se už druhým rokem zúčastnili pilotního projektu. Ale pro nás nejde o žádnou novinku," uvedl ředitel Gymnázia Blansko Radek Petřík a upřesnil, že posledních patnáct let využívali testy organizované společností Scio. „Technicky jde o stejný princip jako při státních maturitách. Zadání si vyzvedneme na kraji a vyplněné tiskopisy pak naskenujeme a elektronicky odešleme," popsal ředitel blanenského gymnázia.

Gymnázia tradičně patří mezi školy, kde převažuje počet uchazečů nad volnými místy. „Na víceletém gymnáziu otevíráme jednu třídu pro třicet žáků, ale přihlásilo se jich osmašedesát. Čtyřleté studium nabízí šedesát míst, o které tentokrát usilovalo třiaosmdesát deváťáků," vyčíslil Radek Petřík.

5středních škol na Blanensku se letos přihlásilo k pilotnímu ověřování jednotných přijímacích zkoušek.

Mnohé střední školy s odborným zaměřením však vzhledem ke slabým populačním ročníkům, které už několik let opouští brány základních škol, mají problém třídy naplnit. Jedním z důvodů, proč ministerstvo školství zavádí jednotné přijímací zkoušky, je to, aby školy nepřijímaly ke studiu i žáky, kteří k němu nemají předpoklady. „Z tohoto hlediska je vítáme. Některé školy v minulých letech přijímací řízení dělaly, jiné ne. A úroveň byla různá. Školy se z toho snažily profitovat," řekl zástupce ředitele boskovické Střední školy André Citroëna Petr Janoušek, která se také druhým rokem pilotního testování zúčastnila. „Předtím jsme si testy připravovali sami," dodal s tím, že nyní na devátého května mají vyhlášené ještě druhé kolo přijímaček. V některých oborech totiž prozatím mají volná místa.

Letos naposledy školy neměly povinnost podrobit uchazeče jednotným testům. „Mohli jsme si vybrat, zda se k nim přihlásíme, nebo ne. A my se podobně jako loni rozhodli, že si přijímací zkoušky připravíme sami," uvedla Hana Hortová, ředitelka Střední pedagogické školy Boskovice. V pondělí se tam konal druhý termín zkoušek. „Kapacitu nyní naplněnou máme, ale uvidíme, kolik žáků nám odevzdá i zápisový lístek," dodala. Na to totiž uchazeči mají čas deset dnů od zveřejnění výsledků.

K jednotným přijímacím zkouškám se na Blanensku přihlásilo pět středních škol, v kraji jich bylo celkem padesát. Uskutečnily se patnáctého a osmnáctého dubna. V ostatních školách zhruba o týden později. Potvrdit svůj nástup na školu uchazeči musí odevzdáním zápisového lístku. Pokud nenaplnily kapacitu nabízených míst, mohou školy vyhlásit ještě druhé kolo. Teprve pak budou vědět, kolik žáků k nim nastoupí.