Tu a řadu dalších věcí, fotografií a zajímavých informací si budou moct zájemci prohlédnout příští týden v aule boskovického gymnázia. Ve středu jedenáctého listopadu ve tři hodiny odpoledne tam studenti zahájí výstavu nazvanou Po stopách první světové války.

Nebude to výstava ledajaká. Zmíněnou krabičku od sardinek, ale třeba i střepiny z bomby či granát studenti letos v září sami našli ve Slovinsku, v zákopech, když sbírali podklady pro svůj projekt věnovaný první světové válce.

„Naši studenti v minulosti mapovali například osudy Židů z Boskovic, kteří přežili holocaust, či zaznamenávali vzpomínky totálně nasazených. Tyto dlouhodobé projekty zaměřené na historii se nám velmi osvědčily a žáci o ně sami mají zájem. Nyní jsme se zaměřili na první světovou válku, protože už se na ni zapomíná, i když byla strašlivá,“ přiblížila kantorka boskovického gymnázia Světlana Trefná, která dvaatřicet mladíků a slečen ze tříd 2. C a oktávy při projektu vede. Boskovickým studentům při práci pomáhají i studenti z partnerské školy ve slovinské Lublani.

Cennou část projektu tvoří výpovědi lidí, ke kterým se gymnazisté dostávali přes svoje prarodiče i seniory žijící v domovech důchodců v Boskovicích a v Černé Hoře. Přímí účastníci války už sice nežijí, ale jejich potomci ano. „Mluvila jsem s paní Jiřinou Filipovou z Míchova, jejíž tatínek Alois Čejka musel tehdy narukovat. Ve válce přišel o ruku. Paní Filipová mi dokonce poskytla hlasový záznam, ve kterém její tatínek vyprávěl o zážitcích z války,“ popisuje svůj díl práce na projektu Pavla Pospíšilová z 2. C.

Jedna z historek pamětníka jí obzvlášť utkvěla v paměti. „Pan Čejka narukoval v osmnácti letech a na frontu jel s chlapci z okolních vesnic. Při přestupování na nějakém nádraží uviděli sudy s pivem. Jeden ukradli a po cestě se opili,“ směje se dívka. Tvůrci projektu osudy asi třinácti lidí z Boskovicka přiblíží na panelech – vzpomínky jsou doplněné fotografiemi, dopisy z fronty či povolávacími rozkazy.

Studenti nafotili také pomníky v obcích na Boskovicku věnované obětem první světové války, na výstavě představí i různé zajímavosti z archivů. „Dosud neexistoval soupis padlých v první světové válce z Boskovic. Studenti ten seznam vypracovali, z Boskovic v první světové válce zemřelo sto třicet osm lidí,“ doplnila Trefná.

Studenti si cení toho, že se díky finančnímu příspěvku od města Boskovice, Jihomoravského kraje i samotného gymnázia mohli podívat přímo na místo bojů na Slovinsku. „To byl velký zážitek, projít si přímo místa, kde se bojovalo. Určitě si teď umíme lépe představit, jak to ve válce vypadalo, myslím si, že toho o ní budeme vědět víc než většina našich vrstevníků. Úplně mně vyrazilo dech, když jsem se dozvěděla, kolik v té válce zemřelo lidí,“ míní další studentka Marie Venclů.

Pracně získané informace nezapadnou. Gymnazisté se o ně podělí se spolužáky i s dětmi ze základních škol. Budou je tak sami učit o první světové válce.
„Toto je nejlepší forma, jak se naučit historii. Jen je bohužel zdlouhavá a finančně náročná. To, co se tímto způsobem dozvěděli, si studenti budou pamatovat asi napořád, protože si to nějak prožili,“ dodala Světlana Trefná.