Uzávěrka přihlášek je do konce července a nový ředitel tam má podle všeho začít úřadovat až od října. „Na základní škole Erbenova se přihlásili tři uchazeči. Ani jednoho z nich komise nevyhodnotila jako vhodného kandidáta pro jmenování. Rada se se závěry komise ztotožnila, proto byl vypsán konkurz znovu. Na TGM se přihlásili tři uchazeči. Jednoho komise vyhodnotila jako nevhodného pro jmenování, z dalších dvou, které komise vyhodnotila jako vhodné kandidáta, rada nevybrala,“ okomentovala konkurzy mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Na zmíněných školách se podle ní aktuálně nic nemění. Stávající ředitelé budou ve funkci až do konce července. Do doby nástupu nového ředitele pak školu povede osoba pověřená dočasným řízením školy. „Základní školu Erbenova dočasně povede Jaroslava Novotná a Základní školu TGM Magda Vinická. Jmenovány jsou s účinností od 1. srpna, a to na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z konkurzního řízení,“ informovali na webu zástupci města.

close Školáci, ilustrační snímek. info Zdroj: Pixabay.com zoom_in Školáci, ilustrační snímek.

Obě školy ve čtvrtek navštíví blanenská místostarostka Lenka Dražilová, která má úsek školství ve své působnosti. Kromě vedení se tam setká také s ostatními zaměstnanci. „Obě dosavadní zástupkyně s dočasným vedením škol souhlasily. Ubezpečily mě, že ve škole v současnosti žádný zásadní problém není. Chystají se rozvrhy a úvazky. Z mého pohledu se situace na školách, kde zatím nejsou vybraní ředitelé, na veřejnosti nafukuje. I když zaměstnance chápu, vnímají určitou nervozitu. Věřím ale, že v obou případech se ve druhém kole podaří vybrat vhodné uchazeče,“ řekla Deníku Lenka Dražilová.

Otevírání obálek v září

Obálky s novými kandidáty se podle všeho budou otevírat až začátkem září. Výběrová řízení na zmíněných dvou školách podrobněji komentovat nechtěla. „Co se týká TGM, je to rozhodnutí rady, které bylo neveřejné. Doporučení komise není ve finále závazné. Nechci se k tomu blíže vyjadřovat a někoho urážet. Situace na této škole ale není z našeho pohledu delší dobu ideální. Doby, kdy byla na výsluní, jsou pryč. Máme za to, že by zřejmě měl přijít někdo zvenčí. V minulosti se jednalo o velmi prestižní adresu, ale nyní ji přeskočily jiné blanenské školy. To, že na TGM mají naplněné první třídy, není klíčový argument,“ dodala Dražilová.

Velkým překvapením pro vedení města i veřejnost bylo, že se do konkurzu nepřihlásila dosavadní ředitelka na Erbenově Simona Poláková. „To bylo překvapení asi pro všechny. Na této škole někteří rodiče negativně reagují na výuku písmem Comenia Script a také matematiku. Děti, co spádově patří sem, hlásí na TGM. Jak toto řešit, už bude v režii nového ředitele,“ poznamenala blanenská místostarostka.

Konec po dvaceti letech?

V čele Základní školy TGM stál dvacet let Pavel Nezval. Podle informací Deníku vyhrál nedávno i nově vypsaný konkurs. Radní se však i přes doporučení komise rozhodli výběrové řízení opakovat. V období konkurzu se údajně měly na TGM řešit dvě výpovědi učitelů. „Co k tomu mám říct? Bylo mi sděleno, že se rada rozhodla nikoho nejmenovat a vypsat výběrové řízení znovu. Tečka, dvě minuty čistého času. Měl jsem pocit, že jsem svoji vizi obhájil," řekl Nezval.

Dodal, že kdyby věděl, že má vedení města přímo s ním i se způsobem, jakým školu vede, zásadní problém, do konkurzu se nehlásí. „Nic takového jsem nezaznamenal. Jsem zaražený. Dopadlo to jak, to dopadlo. Atmosféra ve škole není dobrá, je to celé rozhašené, ale třeba se to dá časem do pořádku. Jak dál budu ve škole působit, nevím. Možností je několik. Svoji práci ale do konce července, kdy mi končí funkční období, udělám. Úvazky nachystám. Ve čtvrtek má dorazit k nám do školy paní místostarostka Dražilová, tak snad se dozvíme víc,“ uvažoval Nezval.

Rozčarovaný je z postoje města například také Josef Jalový, který na TGM učí. Má za to, že škola pod vedením Nezvala fungovala dobře. „Z blanenských škol jsme přijali nejvíce prvňáků, jako jediní otevíráme dvě přípravné třídy. To podle mě reprezentuje stanovisko veřejnosti. Kdybychom byli špatná nebo problémová škola, zájem rodičů asi nebude tak velký, ne?,“ dodal muž.

Škola podle něho ekonomicky funguje, o žádných zásadních problémech neví. „Chodí k nám také několik desítek ukrajinských dětí, což si myslím, že k dobrému jménu školy také přispívá. Nechápu, proč radní doporučení výběrové komise shodili ze stolu. Je v tom politika nebo mají nějakého svého koně? Jsme v nejistotě, zatím neznáme svoje úvazky a co budeme učit," poukázal.

Funkční období ředitelů je podle školského zákona šest let. Pokud by město konkurzy nevypsalo, automaticky by se prodloužilo o dalších šest let. „Naprostá většina ředitelů blanenských základních i mateřských škol je ve funkci více než dvě funkční období. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli nyní nové konkurzy vypsat,“ okomentovala již dříve rozhodnutí blanenských radních Lenka Dražilová.

Vyjádření ředitelky školy Simony Polákové ze ZŠ Blansko, Erbenova 13 

Od doby vyhlášení konkurzů na blanenské základní a mateřské školy jsem byla velmi zdrženlivá a veřejně jsem se k tomuto rozhodnutí zřizovatele nevyjadřovala. Ovšem sdělení paní místostarostky Dražilové v článku „Napětí na základních školách v Blansku“ v Blanenském deníku, mě přinutilo reagovat. Vyjádření, že „někteří rodiče negativně reagují na výuku písma Comenia Script a také matematiku“ a „děti, co spádově patří sem, se hlásí na TGM“, je zavádějící a pokud je vyřčeno představitelem města, který je garantem za oblast školství, výrazným způsobem poškozuje naši školu v očích veřejnosti. Paní místostarostka totiž zapomněla dodat, že „někteří rodiče reagují pozitivně na výuku písma Comenia Script a také matematiku“ a „děti, které spádově patří na TGM, se hlásí sem“. To se ale zřejmě do konceptu pomluvíme svoje vlastní školy, abychom lépe objasnili svoje rozhodnutí a jeho následky, nehodí. Ano, naše škola uplatňuje jiné výukové metody. Někteří rodiče to neřeší, někteří kvůli tomu školu vyhledávají, někteří si vyberou jinou školu, protože s těmito metodami nesouzní. Je to špatně? Vadí, že jedna škola vytváří odlišnou nabídku? Našemu zřizovateli zjevně ano. Je smutné, že paní místostarostka za období výkonu své funkce nenavštívila ani jednu z našich mnoha školních akcí pro veřejnost, kde by se s naší prací mohla seznámit a získat cenné informace. Je smutné, že představitel města nedokáže ocenit a vyzdvihnout přednosti svých škol. Je smutné, že pokud má zřizovatel výhrady k fungování školy, nedokáže je s ředitelem osobně projednat a hledat řešení, ale raději je propírá v tisku. Také bych chtěla zdůraznit, že naše škola, přestože uplatňuje některé odlišné výukové metody, plní výstupy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a výsledky vzdělávání pravidelně, cíleně a dlouhodobě vyhodnocuje, a to prostřednictvím externích zdrojů. V letošním celonárodním testování SCIO 5. ročníků škola dosáhla v českém jazyce a matematice lepších výsledků než 80% zúčastněných škol, v anglickém jazyce dosáhlo více než 90% žáků požadované úrovně, z toho více jak 30% dosáhlo úrovně vyšší. V mezinárodním testování TIMSS v oblasti matematické a přírodovědné gramotnosti se škola v rámci ČR umístila na horních příčkách. Jsou to podložené a nezpochybnitelné důkazy, že se nám daří. O to se zasloužili naši učitelé, naše děti i naši rodiče a já jim za to děkuji. Potom ale stačí jedna věta z úst představitele města, kterého možná spousta lidí považuje za kompetentního a spustí se lavina, která školu může i dlouhodobě poškodit. Protože výše uvedené vyjádření paní místostarostky Dražilové považuji za poškozování dobrého jména školy, žádám o omluvu.

Podle jednoho ze zdrojů Deníku, který pracuje ve školství a situaci v Blansku dobře zná, chtělo město podle všeho konkurzy přivést do vedení škol svěží vítr a nové vize. Posunout je dál. „Pokud město chtělo udělat nějakou změnu, mělo ji podle mě řešit individuálně a ne plošně, i když je to plně v jeho kompetenci. A také záměr se zaměstnanci a dosavadními řediteli předem prodiskutovat. Pokud mám správné informace, nestalo se tak. Výsledný efekt je z ohlasů, co mám, spíš destruktivní. Myslím si, že město ztratilo výborného praktika a zkušeného odborníka třeba ve škole na Salmově. Konkurz na Erbence je pak totální fiasko. A TGM? Jestli je tam nějaký politický tlak, nevím,“ uvažoval.

Málo uchazečů

Uchazečů o ředitelský post se navíc na všech školách sešlo naprosté minimum a nebylo tak moc z čeho vybírat. „Copak město nemělo signály dřív, že to tak bude? Všeobecně se ví, že o práci ředitele základní školy není v současnosti extra zájem. Platy řadových pedagogů šly totiž v poslední době nahoru, navyšují se i díky odměnám a rozdíl mezi odměnou ředitele už není zase tak velký. Zodpovědnost a objem práce se však porovnávat nedají. Kdo by pak za takové peníze chtěl pracovat často o víkendech, řešit ekonomiku a chod školy, stížnosti rodičů a velmi rozsáhlou administrativu,“ dodal dlouholetý pedagog.

Situace na dvou blanenských školách bez nového ředitele je pak podle něj o to složitější, že v této chvíli musí vedení škol pracovat na rozdělení úvazků pro nacházející školní rok. Částečně se už začíná řešit také rozvrh. „Je to velmi hektická část roku, i když to tak těsně před prázdninami nevypadá. Takto plán práce dopadne na lidi, kteří školu povedou dočasně do jmenování nového ředitele a nemusí s tím mít tolik zkušeností. Pro školu to může být složitější,“ sdělil zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho totožnost zná.

Nové ředitele škol a školských zařízení jmenovali nedávno také zástupci kraje na třinácti místech jižní Moravy. Na Blanensku se jednalo o Gymnázium Blansko, Základní školu Blansko v ulici Nad Čertovkou, blanenské Středisko volného času a stejné zařízení v sousedních Boskovicích.

close Kancelář, ilustrační snímek. info Zdroj: Pixabay.com zoom_in Kancelář, ilustrační snímek.

Jmenovaní ředitelé základních a mateřských škol v Blansku

 • Lucie Košťálová, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova
 • Dušan Krumnikl, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská
 • Zuzana Plchová, Mateřská škola Blansko, Údolní
 • Jitka Němcová, Mateřská škola Blansko, Rodkovského
 • Jarmila Jalová, Mateřská škola Blansko, Těchov
 • Jaroslava Novotná, Základní škola Erbenova – dočasně povede školu od 1. srpna do výběru nového ředitele
 • Magda Vinická, Základní škola TGM - dočasně povede školu od 1. srpna do výběru nového ředitele

Školská zařízení v režii Jihomoravského kraje

 • Ivo Grim, Gymnázium Blansko
 • Zuzana Dosedlová, Základní škola Blansko, Nad Čertovkou
 • Tomáš Burgr, Středisko volného času Blansko
 • Kamil Ošlejšek, Středisko volného času Boskovice