Když nádobu naplní, odjíždí. To se opakuje několikrát za hodinu. Přitom zdroj vody ze stojanu je stejný jako u valné většiny domácností ve městě. Mnozí tak zbytečně chodí pro vodu, i když jim stejná teče doma zkohoutků.

„Chodím tu denně, protože doma voda stojí za houby. Tady je přímo zvodárny,“ řekl asi šedesátiletý muž z Blanska, který nechtěl sdělit své jméno. To, že by voda zpumpy u Kauflandu byla kvalitnější, odborníci odmítají.

„Zdroj ve stojanu je ze spešovské soustavy podzemní vody stejně jako všude jinde v Blansku. Je to absolutní nesmysl,“ sdělila pracovnice blanenské komunální hygieny Jarmila Procházková.

„Voda na Blanensku je obecně velmi kvalitní, protože všechny vrty jsou znedotčených lokalit. Obsahuje málo dusičnanů. Dříve byla ta pumpa označovaná jako zdroj pro kojeneckou vodu,“ uvedla ředitelka boskovické pobočky Vodárenské Miloslava Soldánová. Změnou zákonu však dnes odborníci považují za kojeneckou jen vodu balenou, která je speciálně upravovaná UV zářením.

Více informací se dozvíte ve středu 22. srpna v blanenském Deníku Rovnost.