Na nápad upravit náves přišli sami vilémovičtí a od června minulého roku se také aktivně účastnili úprav. Slavnostní otevření a předání návsi občanům se bude konat v neděli 28. června od dvou hodin odpoledne.

Díky projektu nazvaném Náves pod Macochou, který vznikal pod hlavičkou místního sboru dobrovolných hasičů, přibylo na vilémovické návsi množství atrakcí. Pro mladší děti jsou připraveny houpačky a překážková dráha z prolézaček a šplhadel. Starší si mohou zahrát ping-pong nebo ruské kuželky. Nechybí ani odpočinkové posezení a náves zdobí také řezbářské plastiky.

„Chtěli jsme, aby na návsi ve Vilémovicích vznikl prostor, kde budou děti a mládež smysluplně trávit volný čas, a který by sloužil i pro veřejné akce a vzájemné setkávání lidí,“ řekla koordinátorka projektu Dana Nováková. „Novou podobu návsi jistě ocení i turisté,“ dodala.

Lidé z Vilémovic mají na úpravě návsi nemalou zásluhu. „Většinu věcí jsme dělali za pomoci místních lidí,“ uvedl starosta obce František Kala. „Slavnost je naším poděkováním všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli náves upravit do současné podoby,“ vysvětlil. Na návštěvníky slavnosti bude čekat domácí občerstvení a přehlídka regionálních produktů – kozích sýrů, perníčků či včelích produktů. Nebude chybět ani hudba a soutěže pro děti.

Projekt Náves pod Macochou stál necelého půl milionu korun. Část peněz získala obec z nadačních fondů.

ILONA DOBROVOLNÁ