„Je to nápad jedné naší zastupitelky. Když naposledy v prosinci napadlo větší množství sněhu, někteří lidé v obci se s velkou vervou pustili do jeho odklízení. Paní zastupitelka nadnesla, že takové úsilí stojí za to ocenit a na posledním loňském zasedání zastupitelstva jsme se proto rozhodli pro vyhlášení soutěže," uvedl starosta Vilémovic František Kala.

Podle podmínek soutěže do ní může být zařazen každý člověk, který má v obci trvalý pobyt. „Posuzována bude údržba plochy kolem domu či před domem, která sousedí s obecní komunikací nebo je obecní komunikace či plocha. To znamená například když občan udržuje i silnici či chodník u svého domu, který je veřejně používán a podobně," píše se v podmínkách soutěže. Do klání se není potřeba hlásit. Nominovat soutěžící může obecní zaměstnanec, zastupitel nebo kdokoliv z obce.

Podle starosty ti nejlepší shrnovači sněhu obdrží drobné věcné ceny a budou zveřejněni v obecním zpravodaji i na internetových stránkách obce. „Způsob hodnocení i ocenění ale ještě musíme domyslet. Je to novinka, vše doladíme, až napadne sníh," doplnil Kala.

Pokud v zimě sněžit nebude nebo jen minimálně, tak vilémovičtí zastupitelé soutěž ruší.