Mezitím se do práce pustí vodohospodáři. Jez čekají opravy za patnáct milionů korun. „Práce se nejdříve budou soustředit na oblast podjezí, kde provedeme sanace opěrných zdí a schodišť. Doplníme uvolněné kameny v místě vývaru a odstraníme nánosy v celé šířce koryta,“ informoval za správce toku mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V nadjezí přijde na podzim po částečném proschnutí na řadu těžba usazenin. Zmizet má sedm tisíc kubíků bahna. „Opravíme opevnění dlažbou z lomového kamene, udělá se sanace břehových nátrží kamenným záhozem a sanace pilíře. Strojovny získají novou fasádu a opěrné zdi osadíme novým zábradlím. Práce mají být hotové do konce letošního roku,“ doplnil Chmelař.

Rybáři se obávali, že rybám ublíží s pracemi související kalná voda s množstvím bahna – navíc v kombinaci s letním počasím a nedostatkem kyslíku. Na sladění prací a co nejmírnější následky v pondělí dohlíželi odborníci.

Lochneska

Od začátku výlovu se v keserech třepotaly převážně ostroretky stěhovavé, kterými je řeka Svitava vyhlášená. Událost si nenechalo ujít ani několik přihlížejících. „Támhle plave proti proudu lochneska,“ vtipkoval při hovoru ve skupině jeden z nich.

Podle předsedy blanenského spolku Martina Skláře splula část ryb z nadjezí po proudu Svitavy dolů. Největší zastoupení mezi odchycenými kusy měli jelci a ostroretky. Podařilo se zachránit i několik mírových pstruhů potočních.

„Ostatní druhy postupně dáme do mimopstruhových vod v okolí. Voda se v řece po vypuštění nadjezí začala postupně čistit a žádný rozsáhlý úhyn ryb jsme nezaznamenali. Část obsádky splula po proudu a část zůstala v podjezí, které se nám kvůli velké hloubce nepodařilo slovit celé,“ poznamenal Sklář.

Rybáři čekali, že se pod Salmovým jezem objeví větší štika nebo jiná trofejní ryba, ale to se nestalo. „Podle provedených měření byla nasycenost vody kyslíkem zhruba na pětaosmdesáti procentech a žádná krizová situace nenastala,“ dodal Sklář.