Mezi šestnácti navrženými problémy je například posílení městské policie v Letovicích, brigády a práce pro mladé lidi nebo udržení detašovaného pracoviště úřadu práce a finančního úřadu. Za důležitou však Letovičtí považují i podporu průmyslové zóny a její využití s cílem zajištění většího počtu pracovních míst nebo zlepšení třídění odpadů v souvislosti se zprovozněním sběrného dvora Červený vrch a zvýšení počtu sběrných míst ve městě.

Anketní lístek Letovičtí najdou buď v Letovickém zpravodaji, nebo na internetových stránkách města. Na něm mohou zatrhnout vždy dva problémy, které považují za nejaktuálnější a jejichž řešení má mít přednost před ostatními. Vyplněný dotazník mají Letovičtí posílat e-mailem, poštou nebo odevzdat osobně na letovický městský úřad. Přidat k němu mohou i svoje náměty ohledně problémů města, a to do 18. července.

Z anonymního anketního hlasování vzejde deset nejpalčivějších problémů Letovic. „Jejich řešením se pak bude zabývat městská rada a také zastupitelstvo," vysvětlil starosta města Vladimír Stejskal.